Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gut, en yaygın enflamatuar artrit türüdür ve binlerce yıldır bilinmektedir. Gut, monosodyum erit kristallerin eklemlerde ve çeşitli diğer dokularda birikmesinden kaynaklanır ve kronik hiperürisemi ile ilişkili olarak ortaya çıkar. Primer gut için ana nedensel faktörler diyet ve üratın vücuttaki renal taşıyıcılarının genetik polimorfizmleri gibi görünmektedir.

Gut ile ilgili yapılan yakın tarihli bir çalışmanın amacı, gut hastaları için önerilen beslenme yaşam tarzı değişiklikleri için kanıt sunmaktı. Çalışmada bunun için sistematik makale incelemeye dayanarak, fazla kilolu gut hastalarında kilo kaybına ilişkin kanıtlara ve yaklaşmakta olan bir kilo kaybı denemesi için metodolojik ayrıntılara odaklanıldı.

Araştırmacılar çalışma kapsamında MEDLINE'da gut için beslenme önerilerinde bulunmaya çalışan güncel kılavuzlar için pratik ama sistematik bir araştırma yaptılar. Beslenme önerileri için kanıtların kalitesi, kılavuzların kendi derecelendirmelerine göre değerlendirildi ve GRADE sistemine dayalı basit bir sürüme dönüştürüldü. Derleme, kilo kaybını takiben etkileri ölçen uzunlamasına çalışmaların dahil edildiği altı veritabanına dayandırıldı. İç geçerlilik ROBINS-I aracı ile değerlendirildi ve kanıtların kalitesi GRADE yaklaşımı ile değerlendirildi. Sistematik derlemenin sonuçlarına dayanarak, kanıta dayalı araştırma ilkelerine bağlı kalarak bir çalışma tasarlandı.

Beslenme için Kanıt Seviyesi Düşük

Araştırmacılar yaptıkları analize 17 kılavuzu dahil ettiler. Kılavuzların çoğu, alkol alımından kaçınılmasını veya sınırlandırılmasını (15; yani %88), eğer uygunsa kilo vermeyi (%12,%71) ve fruktoz alımını azaltmayı (%11,%65) önermekteydi. Beslenme önerileri için kanıtların çoğunluğu orta/düşük veya çok düşük kalitedeydi. Kilo kaybına ilişkin son sistematik derlemelerinin 10 çalışmayı içerdiğini belirten araştırmacılar mevcut kanıtların aşırı kilo ve obez gut hastaları için kilo kaybının yararlı etkilerini gösterdiğini ancak kanıtların düşük ila orta kalitede olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çektiler. Sonuç olarak, Parker Enstitüsü'nden araştırmacılar, obez gut hastalarında diyete bağlı kilo kaybına bağlı kısa vadeli etkileri araştırmak için randomize bir çalışma yapmaya karar verdiler.

Gut için beslenme önerileri genellikle düşük kaliteli kanıtlara dayandığının altını çizen araştırmacılar, bu konu ile ilgili bir tedavi stratejisi olarak kilo kaybının, mevcut kanıtlarla aşırı kilolu/obez gut hastaları için kilo kaybının lehine olduğunu belirttiler. Bununla birlikte, mevcut kanıtlar düşük metodolojik kalitede sadece birkaç çalışmadan (çoğunlukla gözlemsel) oluştuğu için, Parker Enstitüsü araştırmacıları titiz bir keşifsel randomize çalışma başlatmaya karar verdiler ve gut için diğer beslenme yönetimi stratejileri için benzer girişimlerin yapılması gerektiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Nielsen SM et al. Nutritional recommendations for gout: An update from clinical epidemiology. Autoimmun Rev. 2018 Nov;17(11):1090-1096.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler