Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaşlanmak kalp hastalığı açısından kaçınılması mümkün olmayan bir risk faktörüdür ve cilt üzerinde de saç beyazlaması gibi çeşitli belirteçler sunar. Ateroskleroz ve saç beyazlaması bozulmuş DNA onarımı, oksidatif stres, inflamasyon, hormonal değişiklikler ve fonksiyonel hücrelerin yaşlanması gibi benzer mekanizmalara sahiptir. Yapılan yeni bir çalışma ile, koroner arter hastalığı olan hastalarda beyaz saç yaygınlığı ve bunun hastalığın bağımsız bir risk belirleyicisi olup olmadığı değerlendirildi. Çalışma, koroner arter hastalığı şüphesi ile çok kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) koroner anjiyografi yapılan 545 erişkin erkeği kapsayan prospektif, gözlemsel bir çalışmadır. Hastalar, koroner arter hastalığının bulunup bulunmadığına veya beyazlamış saç miktarına göre alt gruplara ayrıldı.

Beyaz saç miktarı saç inceltme skoru kullanılarak derecelendirildi: 1 = saf siyah saç, 2 = beyazdan daha fazla siyah, 3 = siyah beyaza eşit, 4 = siyahdan daha fazla beyaz ve 5 = saf beyaz. Her hastanın derecesi iki bağımsız gözlemci tarafından belirlendi. Hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı, dislipidemi ve aile öyküsü olan koroner arter hastalığı gibi kardiyovasküler risk faktörleri verileri toplandı. Araştırmacılar, derece 3’ün üstündeki saç beyazlamasının kronolojik yaştan ve belirlenmiş kardiyovasküler risk faktörlerinden bağımsız olarak artmış koroner arter hastalığı riski ile ilişkili olduğunu buldular. Koroner arter hastalığı olan hastalarda, koroner arter hastalığı bulunmayan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek saç beyazlama skoru ve daha yüksek koroner arter kalsifikasyonu vardı.

Çok değişkenli regresyon analizinde, yaş, saç beyazlama skoru, hipertansiyon ve dislipidemi, aterosklerotik koroner arter hastalığının varlığının bağımsız öngörücüleri olarak tespit edildi. Eğer bu çalışmada elde edilen bulgular doğrulanabilirse saç beyazlamasının değerlendirilmesi için skorlama sisteminin standardizasyonu, koroner arter hastalığının öngörücüsü olarak kullanılabilir.

Medikaynak Referanslar

European Society of Cardiology. "Grey hair linked with increased heart disease risk in men." ScienceDaily. ScienceDaily, 8 April 2017. .

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler