Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Büyüme faktörlerine maruziyetin zamanla kaybının altında, yaşlanma sırasında progenitör hücrelerin sessiz kalmasının yattığı düşünülmektedir. Bunu görüşü teste tabii tutmak isteyen bir grup araştırmacı, oligodendrosit progenitör hücreleri (OPCler) yenidoğan ve yaşlı sıçanlar üzerinde saflaştırdılar ve nOPC’lerin kendi kendini yenilemesini mümkün kılan bilinen koşullarda hücresel kültürde bekletildiler. Uzun süreli kültür işlemi sonrası, araştırmacılar nOPClerin yüksek proliferasyon seviyeleri gösterirken, aOPCler çok düşük seviyeler gösterdiğini tespit ettiler. aOPClerde bu işlev kaybının geri dönüşümlü olup olmadığını belirlemek için, aOPCleri yenidoğan sıçanların prefrontal korteksine (nCNS) nakledildi ve aOPClerin transplante edilmiş yenidoğan kontrolleri ile karşılaştırılan oranlarda hem çoğalacak hem de farklılaşacak kapasiteye ulaştığını tespit edildi. Bu duruma kıyasla, yaşlı deneklerin CNSsinde az sayıda progene edici progenitör vardı. Araştırmacılar böylece, aOPCler yenidoğan özelinde aktif hale gelebilirken, doğal ortamlarda aktifleşmediğini gösterdiler.

Yaşlanma, yetişkin kök hücre ve progenitör hücre popülasyonlarının fonksiyon kaybı nedeniyle doku rejenerasyonunda düşüşe neden olur. Bu duruma bir örnek olarak, oligodendrosit progenitör hücreleri (OPCler) olarak bilinen yaygın ve bol miktarda merkezi sinir sistemi (MSS) multipotent kök hücre popülasyonunun rejeneratif kapasitesinin bozulması gösterilebilir. Bu işlev kaybının görece gözden kaçan potansiyel bir kaynağı, kimyasal ve mekanik sinyalleri içeren bir hücre dışı işaretler kümesi olan kök hücrelerdir.

Yeni Bulgular MSS’te Rejeneratif Tedavilere Umut Olabilir

Yapılan yeni bir çalışmada OPC mikro ortamının yaşla birlikte sertleştiğini ve bu mekanik değişimin yaşa bağlı OPClerin fonksiyon kaybına neden olmak için yeterli olduğu gösterildi. Araştırmacılar yaptıkları çalışma ile genç beyinlerin sertliğini taklit etmek için biyolojik ve sentetik yapı iskelelerini kullanarak, bu yapı iskelelerinde kültürlenmiş izole edilmiş yaşlı OPClerin moleküler ve işlevsel olarak gençleştirildiğini ortaya koydular. Mekanik sinyaller bilim insanları tarafından bozulduğunda, OPClerin çoğalması ve farklılaşma oranları artmaktaydı. Araştırmacılar mekanoresponsif iyon kanalı PIEZO1i OPC mekanik sinyallemenin kilit bir aracı olarak tanımladılar. PIEZO1in inhibe edilmesi, in vivo mekanik sinyalleri geçersiz kılmakta ve OPClerin yaşlanan MSSde aktivitelerini sürdürmesine izin vermektedir. Bu çalışma ile ayrıca PIEZO1in MSS gelişimi sırasında hücre sayısının düzenlenmesinde de önemli olduğunu gösterildi. Bu nedenle doku sertliğinin OPClerde yaşlanmanın çok önemli bir düzenleyicisi olduğunu ve yetişkin kök ve progenitör hücrelerin fonksiyonunun yaşla nasıl değiştiğine dair öngörüler sağladığını gösterilmiş oldu. Bilim insanları bulgularının yalnızca rejeneratif tedavilerin gelişimi için değil, yaşlanma sürecinin kendisini anlamak için de önemli olabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

: Segel et al. Niche stiffness underlies the ageing of central nervous system progenitor cells Naturevolume 573, pages130–134 (2019)

+ Tüm Referansları Göster