Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Manyetik rezonans görüntüleme, hastalarda meme kanseri beyin metastazı teşhisi için kabul edilmiş standart bir bakım aracıdır. Bununla birlikte, çoğu vakada, MRG metastatik kitleyi tespit edene kadar, kanser iyileştirici tedavi seçeneğinin mevcut olmadığı bir aşamaya doğru ilerlemiştir ve genel sağkalımı zayıftır. Kapsamlı klinik araştırmalara göre, meme kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 20'si yaşam boyu bir noktada beyin metastazı geliştirecek ve genel olarak beyindeki metastatik hastalığın önümüzdeki on yılda kanser katilleri arasında bir numara haline geleceği tahmin ediliyor. Beyin metastazının erken dönemde keşfedilmesi ve erken müdahale şansına sahip olmak sağ kalımı oldukça olumlu yönde etkileyecektir. Bu yüzden Houston Metodist kanseri araştırmacılarının elde ettiği yeni veriler oldukça umut verici. Araştırmacılar, beyin metastazı geliştirme riskinde olan meme kanseri hastalarını belirleyebilen ve hastalığın ilerleyişini ve tedaviye gerçek zamanlı tepkiyi izleyebilecek bir kan testi oluşturmaya çok yakınlar.

Çalışmada, beyin metastazı ile ilişkili dolaşımdaki tümör hücrelerinin (CTC'ler) belirgin bir grubu tespit edildi. Elde edilen bulgu, kanser araştırmacılarını metastatik hastalığın "tohum"larının meme kanseri hastalarında nasıl gelişebileceğini ve beyne yayılmasına neden olabileceğini anlamaya daha da yaklaştırdı. Araştırma meme kanseri beyin metastazlarındaki CTC'lerin diğer dolaşımdaki tümör hücrelerinden farklı olduğunu doğruladı. Ayrıca metastatik hastalıkta bu tohumlarının hayatta kaldıkları ve yıllarca büyüdükleri görüldü. Şimdi bu bilgi sayesinde muhtemelen metastaz radyolojik olarak MR tarafından saptanabilir durumda olmadan bile kandaki metastatik kanseri saptamak için daha hassas bir tarama aleti geliştirlebilir.

Houston Methodist araştırmacıları, şimdi bu bilgiyi invaziv olmayan bir tür sıvı biyopsisi geliştirmek için kullanmayı amaçlıyorlar. Bu sayede hastaların tedavi edilebilir seviyedeyken tespit edilmesi amaçlanıyor.

Medikaynak Referanslar

Boral D, et al. Molecular characterization of breast cancer CTCs associated with brain metastasis. Nature Communications, 2017; 8 (1) DOI: 10.1038/s41467-017-00196-1

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler