Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Difüzyon tensör görüntüleme ve miyelin sıvı görüntüleme gibi miyelin duyarlı MRG teknikleri, sporla ilgili sarsıntılardan sonra miyelin değişikliklerini ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. Ancak yapılançalışmalarda miyelininnasıl etkilendiği net olarak anlaşılamamıştır. Kanadalı araştırmacılar daha önce, miyelin sıvı görüntüleme kullanarak buz hokeyi oyuncularında konküzyondan 2 hafta sonra miyelindeki spesifik değişiklikleriortaya çıkardılar. 2016 yılında yayınlanan konküzyona uğramış sporcuların taramalarının önceki analizinde, beyindeki iki yarım kürenin iletişim kurmasına yardımcı olan korpus kallozumdaki miyelin değişimlerini gördüler. Ancak araştırmacılar miyelinin küçüldüğünü, multipl skleroza benzediğini ya da başka bir şekilde değiştiğini bilmiyorlardı. Araştırmacılar şimdi ise, bu miyelin bozulmasını araştırmak için difüzyon tensör görüntüleme ile birlikte aksiyal difüzivite ve radyal yayılımı ölçen kantitatif duyarlılık haritalamasını kullandıkları retrospektif bir çalışma yaptılar. Konvansiyonel MRG görüntüleme miyelinin gevşemesini ortaya çıkarmadığından,görsel denetimin ortaya çıkaramayacağı değişiklikleri bulmak için UBC tarafından geliştirilmiş, piksel tabanlı bir istatistiksel analiz kullanarak taramaların gelişmiş dijital analizini kullandılar. Üniversite hokey oyuncularının konküzyon sonrası ayrıntılı taramalarında, sporcuların iyi hissettiklerini belirtmeleri ve buza dönmeye hazır olduklarını düşünmelerine rağmen, beyin hücresi liflerini çevreleyen koruyucu yağ dokusununyaralanmadan iki hafta sonragevşediğini gördüler. Nöronların yalıtımını sağlayan miyelinin gevşemesi, beyin hücreleri veya nöronlar arasındaki elektrik sinyallerinin iletimini yavaşlatıyordu.

Araştırmacılar, 45 sporcunun beyinlerini sezon başlamadan önce manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile taradılar. Konküzyona uğrayanlarıüç gün sonra, iki hafta sonra ve iki ay sonra yeniden taradılar. Sezon boyunca 11 sporcu konküzyon geçirdi ve çoğunda ek MRI taraması yapıldı.

Miyelindeki Değişiklikler Geçici

Sporla ilişkili sarsıcı darbeler, düşük seviye MWF bölgelerinde miyelin fragmantasyonuna yol açtığında, bu, anizotropik miyelinin izotropik miyelin kalıntılarına parçalanması ve diamagnetik miyelin dokularının ortamdan uzaklaştırılmasına bağlı olarak manyetik duyarlılıkta ölçülebilir bir artışa neden olurken, miyelin kılıf basitçe gevşer ve yoğunluğu azalmış manyetik duyarlılıkta ölçülebilir bir artış beklenmez. Radyal difüzivitedeki bir artış, miyelin kılıflarınaksondan su difüzyonunu bloke ettiği ve miyelin kılıfıngevşemesini beklemek için hiçbir değişiklik beklenmediği için miyelin fragmantasyonunu da benzer şekilde gösterir. Konküzyondan 2 hafta sonra miyelin sıvı fraksiyonunu azalttığı düşünülen aynı vokselin istatistiksel analizi, konküzyon sonrası herhangi bir zamanda manyetik duyarlılık, aksiyal difüzivite veya radyal difüzivite açısından istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmadığını ortaya koydu. Bu, miyelin su fraksiyon değişikliklerinin, miyelin debrisinin parçalanması ve çıkarılmasına karşıt olarak miyelin kılıf yapısının gevşemesinden kaynaklandığını düşündürüyordu.

Araştırmacılar beyin hücrelerini bağlayan sinir lifleri etrafındaki bubozulmanın geçici olduğunu, oyuncular konküzyondan iki ay sonra yeniden tarandıklarında miyelinin normale döndüğünü gördüklerini belirttiler. Bu nedenle sporcuların oyuna erken dönmemelerinin önemli olduğunu vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Alexander M. Weber, Anna Pukropski, Christian Kames, Michael Jarrett, Shiroy Dadachanji, Jack Taunton, David K. B. Li, Alexander Rauscher. Pathological Insights From Quantitative Susceptibility Mapping and Diffusion Tensor Imaging in Ice Hockey Players Pre and Postconcussion. Frontiers in Neurology, 2018; 9.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler