Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yakın zamanda yayınlanan geniş kapsamlı yeni bir çalışmada bilgisayar destekli tanının (CAD) dijital tarama mamografisinin doğruluğunu arttırmadığı saptandı.

Çalışmada 323.973 kadında CAD ile (n = 495.818) ya da CAD olmaksızın (n = 129.807) yorumlanan dijital tarama mamografilerinin doğruluğu karşılaştırıldı. Mamogramlar Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından desteklenen Meme Kanseri Takip Konsorsiyumu'na dahil 66 merkezden toplam 271 radyolog tarafından yorumlandı. Tümör kayıtları veritabanı esas alınarak, taramayı izleyen 1 yıl içinde toplam 3159 meme kanseri saptandı.

Araştırmacılar CAD'ın dijital tarama mamografisinin duyarlılık veya spesifikliğini arttırmada başarısız olduğunu bildirdi.

Ölçüm CAD CAD yok
Duyarlılık %85.3 %87.3
Spesifiklik %91.6 %91.4

CAD genel kanser saptama oranını (CAD ile ve CAD olmaksızın taranan her 10.000 kadında 4.1) veya invazif kanser saptama oranını (CAD ile veya CAD olmaksızın taranan her 1000 kadında sırasıyla 2.9 ve 3.0 kanser) iyileştirmede de başarısız olmuştur. Ancak in situ duktal karsinomun CAD ile saptanma oranı CAD kullanılmayana göre biraz daha yüksekti (her 1000 kadında 1.2'ye karşılık 0.9 kanser).

Araştırmacılar CAD'ın mamografi muayenesinin ötesinde ek bir fayda sağlamadığına, ayrıca maliyeti artırdığına dikkat çekti.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/851683#vp_1

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler