Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Duyusal algıdaki önyargılar hem deneysel manipülasyonlardan hem de kişisel özellik gibi benzeri özelliklerden kaynaklanabilir. Bu kendine özgü önyargılar ve sinirsel temeller, algının altında yatan fizyoloji üzerine yapılan çalışmalarda sıklıkla göz ardı edilmektedir. Bu tür kendine özgü önyargıları yansıtan potansiyel bir aday mekanizma, genel olarak algısal raporları etkilediği bilinen tanınmış bir beyin ritmi olan spontan alfa bandı aktivitesi olabilir.

Araştırmacılar geçici bir emir yargısı görevi kullanarak, burada alfa gücünün kendine özgü bir yanlılığın üstesinden gelmeyi yansıttığı hipotezini test etmişler ve önemli olarak, deneysel manipülasyonların neden olduğu idiyosenkratik yanlılıklar ile bağlamsal (geçici) önyargılar arasındaki etkileşimi anlamak için, bu ilişkiyi geçici kalibrasyondan önce ve sonra olarak nicelleştirmişlerdir. Araştırmacılar, insan katılımcılarda (erkek ve kadın) EEG kayıtlarını kullanarak, uyarıcı ön frontal alfa gücünün kendi idiyosenkratik yanlılığına göre tepki verme eğilimi ile ilişkili olduğunu ve daha güçlü alfanın, yanlılıkla eşleşen yanıtlara yol açtığını bulmuşlardır. Çalışmanın bu sonuçları, zamansal yeniden kalibrasyondan sonra da geçerlidir ve alfa bandına özgüdür, bu da alfa bandı aktivitesinin, bir bireyin algıdaki anlık yanlılığının üstesinden gelmeye yardımcı olan süreçleri doğrudan veya dolaylı olarak yansıttığını gösterir. Beyin önyargılı bir organdır, sık sık dünyanın sistematik olarak çarpıtılmış algılarını üretir ve her birimizi kendi öznel realitemizde gelişmeye yönlendirir. Bununla birlikte, bu önyargılar algının altında yatan nöral mekanizmaları incelerken genellikle gözden kaçar veya gürültü olarak kabul edilirler. Araştırmacılar, spontan alfa bandı aktivitesinin bir zaman algılama görevinde insan seçimlerinin önyargı derecesini öngördüğünü gösterdikleri gibi ayrıca alfa aktivitesinin bir bireyin kendine özgü önyargısının üstesinden gelmek için gerekli süreçleri endekslediğini de göstermektedirler.

Beyninizin Önündeki Nöronların Ritimle Birlikte Ateş Ettiği Aktivite Modeli

Son zamanlarda Journal of Neuroscience'de yayınlanan araştırmaya göre, alfa beyin dalgalarının gücünün önyargılı bir karar vermek üzereyken ortaya çıktığını göstermiştir. Herkesin önyargısı vardır ve sinirbilimciler beyninize yenik düştükçe neler olduğunu görebilirler. İpucu alfa beyin dalgalarından geliyor ki bu beyninizin önündeki nöronların ritimle birlikte ateş ettiği aktivite modelidir. Alfa beyin dalgaları, insanlar karar verdiğinde ortaya çıkar, ancak rollerinin ne olduğu belirsizliğini korumaktadır. Grabot ve Kayser yaptıkları çalışmada, karar verirken yetişkinlerin beyin aktivitesini izlemek için elektroensefalografi kullanmışlardır. Çalışmada, katılımcılar bir resim görmüş ve milisaniye aralıklarla da bir ses duymuşlar ve hangisinin önce geldiği konusunda karar vermişlerdir. Deneyden önce araştırmacılar, katılımcıların resim veya ses seçmek için herhangi bir önyargıya sahip olup olmadıklarını belirlemişler ve ilk uyaran ortaya çıkmadan önce, alfa dalgalarının gücü katılımcıların nasıl karar vereceğini ortaya koymuştur.

Sonuç olarak daha zayıf alfa dalgaları yanlılığa direnmek anlamına geliyordu; daha güçlü alfa dalgaları ise önyargıya yenik düştüğünü göstermiştir.

Medikaynak Referanslar

Laetitia Grabot, Christoph Kayser. Alpha Activity Reflects the Magnitude of an Individual Bias in Human Perception. [published online ahead of print, 2020 Mar 6]. J Neurosci, The Journal of Neuroscience, 16 March 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler