Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Günümüzde kanser tespitinde genellikle invaziv yöntemler kullanılmakta ve doku örneklerinin patolojik incelemelerine göre kanser tanısı konulmaktadır. İsveç Umea Üniversitesinde görev yapan araştırmacılar kanseri erken evrede tespit etmenin hayati olduğunu düşünerek kan bazlı bir teşhis yöntemi üzerinde çalışmaya başladılar. Bu yöntemle belki de gelecekte akciğer kanseri teşhisinde invaziv bir yöntem olan biyopsinin bile gereksiz olabileceğini söylüyorlar.

Çalışmada araştırmacılar neredeyse bütün kanser çeşitleri tanımlanarak, kan bazlı biyopsilerin kanserin teşhisinde muazzam bir potansiyele sahip olduğu belirttiler.

Araştırmacılar Hollanda ve Amerikadan gelen araştırmacılar ile birlikte çalışarak tormbositlerin RNA'sıyla kan bazlı bir erken teşhis yöntemi araştırdılar. Araştırma sonuçları trombositlerin yeterli ve kolay erişilebilir bir kaynak olduğunu tespit etmiş ve kanserin erken teşhisi ve tedavi yöntemi seçimi için kullanılabileceğini göstermiş.

Araştırmacılar çeşitli kanser türlerine sahip 228 kişiyle birlikte 283 kan örneği incelemiş ve 55'inde kansere dair bir bulgu bulmamış. Kan numunelerindeki RNA profilleri karşılaştırılarak yüzde 96 doğruluk oranı ile kanser teşhisi koyulabileceğini göstermişler. Çalışma grubundaki hastaların 39'una yüzde yüz sınıflandırma ile erken dönem kanser teşhisi koyulmuş

Aynı tekniği kullanıldığı devamındaki testlerde, araştırmacılar akciğer, meme, pankreas, rektum, beyin ,karaciğer ve kolon kanseri tanılı hastalarda yüzde 71 bir kadar eşsiz bir doğrulukla tümörlerin kökeni tanımlayabileceğini göstermişler.

Araştırmacılar tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından ayrıca numunelerle kanser tipindeki moleküler farklılığa bağlı olarak alt tiplendirmesinin de yapılabileceğini belirtmişler.

Medikaynak Referanslar

Myron G. Best, et al. RNA-Seq of Tumor-Educated Platelets Enables Blood-Based Pan-Cancer, Multiclass, and Molecular Pathway Cancer Diagnostics. Cancer Cell, 2015; 28 (5): 666 DOI:10.1016/j.ccell.2015.09.018

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler