Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Çocuklarda dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı oranı son 20 yılda çarpıcı biçimde artmıştır. Sadece 2016'da, ABD'li çocukların %5'inden fazlası aktif olarak DEHB için ilaç tedavisi görmüştür. Uzmanlar bu artışın, hastalığın daha iyi tanınması, durumun görülme sıklığındaki gerçek bir artış ve bazı durumlarda yanlış teşhis de dahil olmak üzere bir dizi faktör tarafından beslendiğine inanıyorlar.

Okul çağından küçük çocuklardaki DEHB tanı oranı, küçük yaşa değil de DEHB'ye atfedilebilecek davranışlardaki yaşa bağlı varyasyon nedeniyle, daha büyük çocuklara göre daha yüksek olabilir. ABD eyaletlerinin çoğu, devlet okullarına giriş için isteğe bağlı yaş sınırlarına sahiptir. Bu nedenle aynı sınıf içinde yaş sınır tarihine yakın doğum günleri olan çocukların yaşları yaklaşık 1 yıl değişebilir. 1 Eylül sınır tarihi olan eyaletlerde, 31 Ağustos’ta doğan bir çocuk, okulun ilk gününde 1 Eylül’de doğan bir sınıf arkadaşından tam bir yıl daha küçüktür. Bu yaştaki küçük çocuklar hareketsiz oturmak ve sınıfta uzun süre konsantre olmakta zorlanabilmektedirler.

Harvard Tıp Fakültesi araştırmacılarının önderlik ettiği yeni bir araştırmada, anaokuluna kayıt yaptırmak için çocukların 1 Eylül’e kadar 5 yaşında olma zorunluluğu olan ve olmayan eyaletlerde Ağustos ve Eylül ayında doğmuş çocuklar arasındaki DEHB tanısı oranları karşılaştırıldı. Çalışmada, 2007'den 2015'e kadar, büyük bir sigorta veri tabanından gelen veriler kullanıldı. DEHB tanısı, Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırması 9. revizyon tanı kodları ile belirlendi. Ayrıca, 1 Eylül sınır tarihi olan ve olmayan eyaletlerde ağustos ayında doğan çocuklar ile Eylül ayında doğan çocuklar arasındaki DEHB tedavisini karşılaştırmak için reçete kayıtları kullanıldı.

Yaş Farkı Etkili

Çalışma popülasyonu, 2007 ile 2009 yılları arasında doğan ve Aralık 2015'e kadar takip edilen ABD devletlerinin tümünde 407.846 çocuğu içeriyordu. 1 Eylül sınır tarihi olan eyaletlerde çocuklar arasında "iddiaya dayalı DEHB tanısı oranı Ağustos ayında doğanlarda 10.000 çocukta 85,1’di (36.319 çocuk arasında 309 vaka) ve Eylül ayında doğanlarda 10.000 çocukta 63,6’ydı (35.363 çocukta 225 vaka). Mutlak fark 10.000 çocukta 21,5'ti ve 1 Eylül tarih sınırı olmayan eyaletlerde buna karşılık gelen fark 10.000 çocukta 8,9'du.

DEHB tedavisinin oranı, Ağustos ayında doğanlarda 10.000 çocukta 52,3 (36.319 çocuktan 192'sinde) ve Eylül ayında doğanlarda 10.000 çocukta 40,4'tü (35.353 çocuktan 143'ü), mutlak fark 10.000 çocuk başına 12,5’ti. Bu farklılıklar diğer aydan-aya karşılaştırmalar için ve anaokulu için Eylül ayı sınır tarihleri olmayan eyaletlerde gözlenmedi. Ek olarak, 1 Eylül tarih sınırı olan eyaletlerde astım, diyabet veya obezite oranlarında Ağustos ve Eylül doğumlu çocuklar arasında önemli bir fark gözlenmedi.

Araştırmacılar Ağustos ayında doğan çocuklar için DEHB'nin tanı ve tedavi oranlarının, 1 Eylül'de anaokuluna giriş sınırı olan eyaletlerde Eylül ayında doğan çocuklardan daha yüksek olduğunu belirttiler. Bilim insanlarına göre 6 yaşındaki bir çocukta normal davranışın ne olabileceğini, aynı sınıftaki büyük akranların davranışlarına göre göreceli olarak anormal görünebileceklerini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Timothy J. Layton, Michael L. Barnett, Tanner R. Hicks, Anupam B. Jena. Attention Deficit–Hyperactivity Disorder and Month of School Enrollment. New England Journal of Medicine, 2018; 379 (22): 2122.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler