Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Beyin ile ilgili bozukluklarda, erkek ve kadınlar genellikle orantısız olarak etkilenmektedir. Örneğin Alzheimer hastalarının yaklaşık üçte ikisi kadındır. Yapılan araştırmalarda yaşamları boyunca kadınlarda erkeklerden neredeyse iki kat daha fazla depresyon geliştiği gösterilmiştir. Otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi birçok gelişimsel bozukluk erkeklerde daha sık görülür. Amerika’dan araştırmacılar, bu cinsiyet eşitsizliklerinin arkasındaki nedenlerin beyin aktivitesindeki farklılıklara bağlı olabileceğini düşündüler. Araştırmacılar, 26.000 yetişkin üzerinde işlevsel bir beyin görüntüleme tekniği kullanarak, kadınların dürtü kontrolü, endişe ve ruh hali ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere birçok beyin bölgesinde daha yüksek aktiviteye sahip olduklarını keşfettiler.

Araştırmacılar beyin bölgesindeki etkinliğin iyi bir göstergesi olan belirli beyin bölgelerinde kan akışını ölçen bir fonksiyonel görüntüleme tekniği olan tek foton emisyon bilgisayarlı tomografisi (SPECT) kullanarak cinsiyetin etkisini belirlemek için sağlıklı ve çok geniş bir psikiyatrik popülasyonu analiz ettiler. Bütün beyin ve ilgi alanı (ROI) cinsiyet farklılıklarını, başlangıçta ve konsantrasyonda toplam 46.034 SPECT taramasında incelediler. 119 sağlıklı erkek ve kadının ayrıca DEHB, bipolar bozukluk ya da şizofreni gibi psikiyatrik bir hastalık tanısı konmuş 26.683 erkek ve kadını analiz ederek bulgularına ulaştılar. Araştırmacılar 11.587 hastanın bir alt kümesine ait tam teşhis bilgilerine sahipti. SPECT görüntüleme, çalışma başlangıcında ve bir konsantrasyon görev sırasında yapıldı. Toplam 128 beyin bölgesi AAL Atlas'a göre, ROI Extract ve SPSS istatistiksel yazılım programlarını kullanarak yaş, teşhis ve çoklu kıyaslamalar için kontrol edilerek analiz edildi.

Araştırma, kadınların erkeklerden daha fazla beyin aktivitesine sahip olduklarını ortaya koydu. Başlangıçta beyin aktiviteleri kadınlarda 65 beyin bölgesinde artarken, erkeklerde sadece dokuz beyin bölgesinde arttı. Konsantrasyon görevinde, kadınlar 48 beyin bölgesinde artmış aktivite gösterirken, erkekler sadece 22 beyin bölgesinde artmış aktivite gösterdi. Kadınlarda beyin aktivitesi dürtü kontrolü ve karar verme ile ilişkili bir bölge olan prefrontal kortekste ve duygular, ruh hali ve kaygıda rol oynayan limbik bölgede anlamlı derecede yüksekti. Araştırmacılar, bu beyin bölgelerindeki daha yüksek aktivitenin neden depresyon gibi bazı ruh hali ile ilgili bozuklukların kadınlarda daha yaygın olduğunu ve kadınların genelde empati ve öz-kontrol düzeylerinin daha yüksek olduğunu açıklayabileceğini belirttiler. Erkeklerde, görsel işleme ve koordinasyonla ilişkili olan beyin bölgelerinde kadınlara kıyasla daha yüksek aktiviteye sahipti.

Medikaynak Referanslar

Daniel G. Amen, Manuel Trujillo, David Keator,  Derek V. Taylor,  Kristen Willeumier,  Somayeh Meysami,  Cyrus Raji.  Gender-Based Cerebral Perfusion Differences in 46,034 Functional Neuroimaging Scans, Journal of Alzheimer's Disease 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler