Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kakaonun temel bir flavonoid kaynağı olduğu iyi bilinse de, bunun insanlardaki bilişsel, endokrin ve kardiyovasküler sağlığı nasıl destekleyebileceğini belirlemek için geçmişte insan deneyleri yapılmamıştı. San Diego’daki Deneysel Biyoloji 2018 yıllık toplantısında sunulan veriler bu alandaki ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Kakaoda bulunan flavonoidler, beyin ve kardiyovasküler sağlık için yararlı olduğu bilinen mekanizmalara sahip son derece güçlü antioksidanlar ve anti-enflamatuar ajanlardır. Bu yeni çalışmalardan elde edilen verilere göre kakao içeriği en az %70 olan çikolatalar (minimum% 70 kakao,% 30 organik şeker kamışı) stres seviyeleri, iltihaplanma, ruh hali, hafıza ve bağışıklık üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

Yıllardır yeni araştırmalar, belli türlerde bitter çikolata tüketmenin sağlık yararları olabileceğini gösteriyor. San Diego'daki Deneysel Biyoloji 2018 yıllık toplantısında bugün sunulmakta olan iki çalışmadan elde edilen bulgular, yüksek kakao konsantrasyonunun (minimum %70 kakao, %30 organik şeker kamışı), stres seviyesi, inflamasyon, ruh hali, hafıza ve bağışıklık üzerinde pozitif etkileri olduğunu gösteriyor. Kakaonun, flavonoidlerin temel kaynaklarından biri olduğu bilinmesine rağmen, bunun insan denekler üzerindeki kognitif, endokrin ve kardiyovasküler etkileri ilk defa bu çalışmada incelendi.

Kakao İçeriğinin Artması Sağlığı Olumlu Etkiliyor

Yıllardır, çikolatanın nörolojik işlevler üzerindeki etkisini inceleyen bilim insanları genellikle şeker içeriğine odaklandı. Daha fazla şeker, daha fazla mutluluk anlamına geliyordu. Bu yeni çalışmalarda ise kakao yoğunluğunun artması durumunda ne gibi faydalar elde edilebileceğine odaklanıldı. Elde edilen sonuçlara göre kakao yoğunluğu arttıkça, biliş, hafıza, ruh hali, bağışıklık ve diğer bazı sistemler üzerinde faydalı etkiler elde edilebiliyor. Bu pilot fizibilite çalışması, yüzde 70'lik kakaoya sahip çikolata tüketiminin insan bağışıklık ve dendritik hücre gen ekspresyonu üzerindeki etkisini incelemiş ve bunun yanısıra anti-inflamatuar sitokinlere odaklanmıştır. Çalışma bulguları, kakao tüketiminin, T hücre aktivasyonu, hücresel immün tepkisi ve nöral sinyallemede ve duyu algısında yer alan genleri içeren çok sayıda hücre içi sinyal yolunu yukarı yönde regüle ettiğini göstermektedir.

Elde edilen bulgulara göre kakao içeriği yüksek olan çikolata (% 70 organik kakao), akut ve kronik EEG güç spektral yoğunluğunu artırır (μv2) ve beyin sağlığı için önemli olan gama frekansının (25-40Hz) yanıtını iyileştirir. Bu da nöroplastisitenin güçlendirilmesi, nöral senkronizasyon, bilişsel işleme, öğrenme, hafıza, geri çağırma ve farkındalık için oldukça olumludur. Bu çalışma, akut bir süre (30 dakika) ve kronik bir süre (120 dakika) sonrasında, 48 g bitter çikolata (% 70 kakao) tüketilmesinin elektroensefalografi (EEG) yanıtını, özellikle yararlı gama frekansı (25-40Hz) için 0-40 Hz arasındaki beyin frekanslarını modüle etmesi üzerinden değerlendirdi. Bulgular, yüzde 70'lik kakaonun bu davranışsal ve beyin sağlığına ilişkin yararları için nöroplastisiteyi artırdığını göstermektedir.

Araştırma ekipleri, bağışıklık yanıtı ve beyin fonksiyonları için görülen bu etkilerin önemini belirlemek için daha büyük çalışma popülasyonlarında daha fazla araştırma gerektiğini söylediler.

  1. Benzer İçerikler