Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Cinsiyet gibi biyolojik faktörlerin, beyin fonksiyonlarının organizasyonu üzerindeki etkisi oldukça ilgi çeken bir konudur. Yüz işlemenin, davranış ve beyin fonksiyonunda potansiyel cinsiyet farklılıklarını incelemek için ideal bir sistem olduğu düşünülmektedir. Yüz algılamanın, kimlik tanıma, ifade kategorizasyonu ve sosyal ilişkilendirme gibi her biri cinsiyetten etkilenebilecek çeşitli işlemsel ihtiyaç ile birlikte birçok bileşen süreçlerini içerir.

Amerika’dan araştırmacılar, sağlıklı genç yetişkinlerde, biyolojik cinsiyetin, yüz tanımanın davranışsal ve nöral temelleri üzerindeki etkisini araştırdılar. Çalışmanın davranışsal kısmına, 18-25 yaşları arasında 58’i kadın toplam 116 genç yetişkin katıldı. Katılımcılar sağlıklıydı ve kendilerinde ya da birinci derece akrabalarında nörolojik ya da psikiyatrik bozukluk öyküsü yoktu. Davranışsal açıdan, her iki grupta da erkek Cambridge Yüz Bellek Testi (CFMT) + ya da kadın CFMT + ve kendi cinsiyet ayrımcılığı (own-gender bias - OGB) üzerinde herhangi bir cinsiyet farklılığı gözlenmedi.

Araştırmacılar, ventral akım organizasyonunun fonksiyonel topografyasını, bireysel olarak tanımlanmış 16 yüz, iki nesne ve iki yer ilişkili bölgelerin, bilateral olarak büyüklüğünü ve fonksiyonel nöral boyutunu ölçerek değerlendirdiler. Herhangi bir ilgili bölgede (ROI) veya grup düzeyinde karşılaştırmalarda, bu sinirsel fonksiyon ölçümlerinde herhangi bir cinsiyet farklılığı yoktu. Bu bulgular, erkeklerin ve kadınların ventral görme yolunda benzer kategori selektif topografik organizasyona sahip olduklarını ortaya koyuyordu.

Araştırmacılar daha sonra, ayrı bir görevde, 16 yüz işleme ROI'sı içinde özellikle hedef erkek ve kadınların yüzlerin tanınması sırasında aktivasyonu ölçtüler. Herhangi bir yüz işleme bölgesinde, nöral yanıtların büyüklüğünde hiçbir cinsiyet farklılığı gözlemlemediler. Ayrıca, hem erkek hem de kadın katılımcıların nöral yanıtlarında OGB yoktu. Araştırmacılar çalışmalarında elde ettikleri bulguların, yüz tanıma davranışının, OGB de dahil olmak üzere, cinsel olarak dimorfizm göstermediğini desteklediğini belirttiler. Yüz tanımanın, insanların sosyal etkileşimlerini yönlendirmede önemli bir beceri olduğunu, bununla birlikte erkek ve kadınların davranış ve nöral mimarilerinde eşit derecede yansıtıldığını aktardılar.

Medikaynak Referanslar

K. Suzanne Scherf, Daniel B. Elbich and Natalie V. Motta-Mena. Investigating the Influence of Biological Sex on the Behavioral and Neural Basis of Face Recognition, eNeuro 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler