Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son yıllarda modern biyolojik ilaçların (BD) (monoklonal antikorlar, sitokinler ve füzyon proteinleri) hastaların ve doktorların hizmetine sunulması, yirmi yıl öncesi ile kıyaslandığında romatizmal hastalıkların tedavisinde önemli bir atılımı temsil etmektedir. Bununla birlikte, bu tedavilerin yüksek moleküler ağırlıkları, uzun yarı ömürleri ve parenteral kullanımları nedeniyle, bu tedavileri kullanan hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları sıklıkla görülebilmekte ve bu durum da bu tedavilerin kullanımlarını sınırlandırabilmektedir. Bu hastalarda görülen bu aşırı duyarlılık reaksiyonları bazen anaflaksi boyutuna ulaşarak hastaların hayatını tehdit edici hale bile gelebilir. Öte yandan bu tür ilacın kullanılmasının kesinlikle gerekli olduğu durumlarda ise, kontrendikasyon yoksa ilaç duyarsızlaştırma yoluyla verilebilmesi mümkündür.

Başarılı Duyarsızlaştırma

Bu konu ile ilgili yapılan güncel bir çalışmada, biyolojik ilaç sayesinde anafilaksi sonrası duyarsızlaştırma ile başarıyla tedavi edilen dört romatizmal hasta vakası sunuldu. Bu dört kişilik hasta grubunu 1 sistemik lupus eritematozus, 1 granülomatöz polianjiit, 1 poliarterit nodoza ve 1 sistemik juvenil idiyopatik artrit hastası oluşturmaktaydı. [takip süresi: 5.5 (0.5-9) yıl]. Dört hastada bir monoklonal antikor infüzyonu sırasında anafilaksi vardı [infüzyon dozu sayısı: 3 (2-5)]. Tüm hastalarda reaksiyon anında aktif hastalık vardı. İki hasta daha önce başka bir biyolojik ilaç almıştı. Tüm hastalara duyarsızlaştırmadan önce premedikasyon uygulandı [4 saat önce 2 mg / kg (maksimum 60 mg) metilprednizolon ve 1 saat önce 1 mg / kg hidroksizin (maksimum 25 mg), ranitidin 2 mg / kg, 1 saat önce parasetamol]. Hastalarda solunum sıkıntısı gözlendiğinde tedaviye montelukast da eklendi. Çalışmadaki duyarsızlaştırma protokolü 12 basamaktan oluşuyordu, ilaç dozu her 15 dakikada bir artırılmaktaydı. Duyarsızlaştırma protokolünden sonra, tüm hastalara herhangi bir reaksiyon olmaksızın ortalama 12 (8-15) ilaç infüzyonu uygulandı.

Bilim insanları elde ettikleri bu sonuçlara göre, bazı durumlarda biyolojik ilaçların tek tedavi alternatifi olabildiğini, ancak alerjik reaksiyonların bunların kullanımını kısıtladığını söylediler ve bu gibi durumlar için büyük tedavi merkezlerinde duyarsızlaştırma protokollerinin bu dirençli hastalarda hastalık aktivitesini kontrol etmeye yardımcı olabileceğini ileri sürdüler.

Medikaynak Referanslar

AN ALTERNATIVE TREATMENT IN BIOLOGICAL DRUG ALLERGY: DESENSITIZATION Selcan Demir, Hafize E. Sönmez, Erdal Sag, Yelda Bilginer, Özge Soyer, Seza Ozen Department of Pediatric Rheumatology, HACETTEPE MEDICAL FACULTY, Ankara, Turkey Pediatric Rheumatology 2018, 16(Suppl 2):P188

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler