Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Diyaliz tedavisine kıyasla gelişmiş yaşam kalitesi ve sağ kalım sunan son dönem böbrek yetmezliği (ESKD) hastalarında böbrek nakli tercih edilen bir tedavi olarak kabul edilmektedir. Yeni immünosüpresif ilaçların kullanılması, böbrek nakli alıcılarının kısa süreli greft sağ kalımını büyük ölçüde geliştirdiği görüldü. Ancak, uzun dönem greft sağ kalımının iyileşmesi kısa süreliye göre daha geride kalmaktadır ve nakilden ilk 10 yıl sonra böbrek nakli alıcılarının % 33-57'sinde greft yetmezliği devam etmektedir. Donör organ kalitesi, alıcı yaşı, etnik köken, diyaliz zamanı, HLA uyumsuzluğu, primer böbrek hastalığının nüksü, nefrotoksik ilaçların kullanımı ve kardiyovasküler komorbiditeler araştırmacılar tarafından greft yetmezliği ile ilişkilendirildi. Bununla birlikte, diyet gibi değiştirilebilir faktörlerin greft sağ kalımını ne ölçüde etkilediği halen bilinmemektedir. Sağlıklı bir diyete ve yaşam tarzına uymanın önemli olduğu kabul edilse de, böbrek nakli alıcıları için popülasyona özgü diyet önerileri bulunmamaktadır.

Akdeniz Diyeti

Akdeniz diyeti, geleneksel olarak Akdeniz bölgelerinin sakinleri tarafından tüketilen bir diyet tipidir. Düşük süt ve et ürünleri alımı ile birlikte yüksek miktarda balık, meyve, sebze, baklagiller, fındık ve zeytinyağı alımını içermektedir. Bugüne kadar, Akdeniz diyeti en çok incelenen diyet tiplerinden biridir. Genel popülasyonda diyabet, kardiyovasküler hastalık ve mortalite riskini azaltmaktadır. Ayrıca, epidemiyolojik çalışmalar Akdeniz diyetinin böbrek fonksiyonlarının korunmasına da yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Daha önce, Akdeniz diyetine uymanın, nakilden sonra yeni başlayan diyabet riskini ve böbrek nakli alıcılarında mortaliteyi azalttığını araştırmacılar tarafından ortaya kondu. Diğer taraftan, Akdeniz diyetinin böbrek nakli alıcılarında böbrek fonksiyonlarının korunması ile ilişkili olup olmadığı ise belirsizliğini korumaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, Akdeniz diyetine bağlılığın stabil böbrek nakli alıcılarından oluşan bir grupta böbrek fonksiyon kaybı ile ilişkili olup olmadığının analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışma Süreci

1 ve daha fazla yıl boyunca işleyen bir grefti olan 632 yetişkin böbrek nakli alıcısı bu çalışmaya dâhil edildi. Daha sonra, diyet alımı 177 maddelik doğrulanmış bir gıda sıklığı anketi kullanılarak sorgulandı. Akdeniz diyetine uyum dokuz puanlık Akdeniz Diyet Puanı kullanılarak değerlendirildi. Çalışmanın primer sonlanım noktası greft yetersizliğidir ve ikincil sonlanım noktası böbrek fonksiyon düşüşünü (serum kreatinin veya greft başarısızlığının ikiye katlanması) ve greft kaybını (greft başarısızlığı veya işlevsel greftle ölüm) içermektedir. Diyet Puanının çalışma son noktalarıyla ilişkilerini prospektif olarak incelemek için Cox regresyon analizleri kullanıldı.

Ortalama 5.4 (çeyrekler arası aralık, 4.9-6.0) yıllık takip sırasında 76 katılımcı greft yetmezliği, 119 böbrek fonksiyon düşüşü ve 181 greft kaybı geliştirdi. Akdeniz Diyet Skoru, potansiyel çelişkilerden bağımsız olarak tüm çalışma bitiş noktaları (greft yetmezliği: tehlike oranı [HR], 0,68; %95 güven aralığı [%95 CI], 0,50 ila 0,91; böbrek fonksiyon düşüşü: HR, 0,68; %95 CI, 0.55 ila 0.85 ve greft kaybı: HR, 0.74; %95 CI, Akdeniz Diyet Puanındaki iki puanlık artış için 0.63 ila 0.88) ile ters orantılıdır. Nakilden sonraki 24 saatlik idrar proteini atılımı ve süresi etki düzenleyici olarak belirlendi. Akdeniz Diyet Skoru ile daha yüksek idrar proteini atılımı olan katılımcılar ve daha yakın zamanda nakledilen katılımcılar arasında görülen böbrek sonuçları arasında daha güçlü ters ilişkilerin olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, Akdeniz diyetine bağlılık, böbrek nakli alıcılarında daha iyi böbrek fonksiyonu sonuçları ile doğrudan ilişkilidir.

Medikaynak Referanslar

Gomes-Neto AW, Osté MCJ, Sotomayor CG, et al. Mediterranean Style Diet and Kidney Function Loss in Kidney Transplant Recipients. Clin J Am Soc Nephrol. 2020;15(2):238–246. doi:10.2215/CJN.06710619

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler