Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Tikler aniden gelişen ve durdurulamayan tekrarlayıcı hareketler ve seslerdir. Tourette sendromunda görüldüğü gibi çocukluk çağında başlayan ve kronikleşen nörogelişimsel rahatsızlıklardır. Uzun yıllar boyunca, boğazda strep enfeksiyonuna yol açan A grubu streptokok bakterilerinin tik bozukluklarına yol açtığı düşünülüyordu. Bu bağlantıyı araştırmak amacıyla tik bozukluklarına sahip birinci derece akrabaları olan çocuklarda gerçekleştirilen ve Amerikan Nöroloji Akademisinin dergisinde 2022 yılının Şubat ayında yayınlanan bir çalışmaya göre, strep boğaz enfeksiyonu ile tik gelişimi arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır.

Ortalama 1,6 yl süren çalışmada kendinde herhangi bir tik bozukluğu bulunmayan, ancak kronik tik bozukluğuna sahip ebeveyni veya kardeşi olan, boğaz sürüntüsü ve antikor testlerinde streptokok enfeksiyonu saptanan, üç ila on yaşlarında 259 çocuk yer almıştır. Ebeveynler haftalık ajandada tikle ilgili bulgu ve belirtileri kaydetmişlerdir. Tik gelişimi ani, istemsiz hareketler ve seslerin çıkarılması olarak tanımlanmıştır.

Çalışma boyunca 61 çocukta yani deneklerin yüzde 24 kadarında tik gelişmiştir. Strep enfeksiyonu olan ve olmayan çocuklar karşılaştırıldığında tik sıklığı açısından anlamlı bir fark saptanmamış, dolayısıyla strep enfeksiyonu ile tik gelişimi arasında bir ilişki ortaya koyulamamıştır. Yaş, cinsiyet ve eğitim seviyesi için ayarlar yapıldıktan sonra da ilişki saptanmamıştır. Çalışmanın bitişinden iki yıl geçtikten sonra takip döneminde yedi çocukta daha tik gelişmiş, ancak yine de tikler ile streptokok enfeksiyonu arasındaki bağlantı ortaya koyulamamıştır.

Sonuç olarak strep enfeksiyonundan bağımsız şekilde, cinsiyet ile tik gelişimi arasında güçlü bir ilişki görülmüştür. Önceki çalışmalara benzer şekilde kızlarda tik gelişme ihtimali erkeklere kıyasla yüzde 60 daha düşüktür. Strep dışında başka patojenlerin veya bağışıklık sistemini etkileyen diğer faktörlerin tik gelişiminde herhangi bir rol oynayıp oynamadığını araştırmak amacıyla başka çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Medikaynak Referanslar

'Does strep throat lead to the development of tics? ' from American Academy of Neurology on Science Direct February 2, 2022.
 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler