Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Anterior servikal diskektomi ve füzyon (ACDF), omurilik veya sinir kökü üzerindeki baskıyı azaltmak ve böylece ilişkili ağrı, uyuşma, güçsüzlük veya karıncalanmayı hafifletmek için hasarlı bir diskin çıkarılmasını içeren yaygın bir boyun ameliyatı türüdür. Eş zamanlı füzyon ameliyatı ile birlikte iki omur kemiği arasından disk çıkarılır. Füzyon, bölgeyi stabilize etmek ve güçlendirmek için diskin orijinal olarak bulunduğu yere bir kemik grefti veya ‘kafes’ ve/veya implant yerleştirmeyi içerir.

ACDF için kafes kullanılması postoperatif dönemde servikal omurganın hizalanması ve intervertebral disk yüksekliğinin korunması için önemlidir. Bununla birlikte, kafesin altında temas ettiği süngersi kemiğin taşıyacağı yükün etkisini araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ayrıca uzun süreli füzyon için vidalı ya da vidasız bir kafes seçimi konusunda da bir netlik yoktur.

Florida Atlantic Üniversitesi (FAU) Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesinden araştırmacılar Marcus Sinirbilim Enstitüsü yöneticisi Dr. Frank Vrionis ile işbirliği yaparak değişken açılara sahip vidaların hareket açıklığı ve kafes hareketine etkisini araştırdı.

Araştırmacılar değişken açılı vidaları test ederek anterior servikal diskektomi ve füzyonu iyileştirmek için teknikler geliştiriyor

Araştırmacılar bir servikal omurga için beş modeli geliştirdi. İlk model sağlam bir omurga modeliydi ve ikinci model kafes yerleştirme ve 2 düzeyli statik plaka ile değiştirilmiş bir modeldi. Diğer üç model, aynı kafes yerleştirme ve 2 düzeyli dinamik plaka ile değiştirilmiş modellerdi. Vidalı ve vidasız ACDF kafesleri omurganın biyomekanik özelliklerine ve implante edilen kafese etkilerine göre karşılaştırdılar.

Spine Journal, World Neurosurgery ve Asian Spine dergilerinde yayınlanan çalışmanın sonuçları, kafes-vida ve anterior kaplama kombinasyonu modelinin implante edilmiş kafeslerin iki veya daha fazla düzeyde mikro hareketi ve çökme riskini azaltmak için umut verici bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Bu yöntem, yapının sertliğini artırabilir ve ACDF ardından ortaya çıkan klinik ve füzyon başarısızlığı insidansını azaltabilir.

Vrionis 'Anterior servikal diskektomi ve füzyon, tatmin edici füzyon sonuçları elde etmek için kafesin kritik bir bileşen olduğu omurga bozukluklarına sahip hastaları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kafes göçü riski çok faktörlüdür ve hasta özellikleri, radyolojik özellikler, cerrahi teknikler ve postoperatif faktörleri içerir. Sonuçlarımız, çalışmamızda kullanılan plakanın yön stabilitesi ve dejeneratif servikal omurga hastalığı olan hastalar için umut verici klinik sonuçlara yol açabilecek bir füzyon sağladığını gösterdi' diyor. Vrionis mevcut yapının biyomekanik stabilitesi nedeniyle tipik olarak diğer cerrahlar tarafından kullanılan sert bir boyunluğa gerek olmadığını belirterek ‘Ayrıca, 100'den fazla klinik olguda psödoartroz veya füzyon eksikliğine dair hiçbir kanıt bulunmadı' diye ekliyor.

FAU Omurga Biyomekanik Laboratuvarı'nın yöneticisi Profesör Chi-Tay Tsai, 'Araştırmamız, cerrahların her hasta için bir ameliyat planı tasarlamasına yardımcı olmak için akıllı görüntü süreci, YZ teknolojisi/makine öğrenimi, sonlu eleman simülasyonu ve 3D baskıyı birleştiren yeni nesil omurga cerrahisi için bir platform geliştirmeyi amaçlıyor' diyor.

Araştırmacılar, kafes vidasının tüm yük taşıma senaryolarında çökmeyi vidasız kafese göre daha iyi önleyebildiğini gösterdi. Tsai 'Klinik ve biyomekanik verilerimiz, sert statik plaka ile sonlanımların çok iyi olduğunu göstermiştir. Ana sebep, kafes vidasının kortikal ve süngersi kemik arasındaki temas alanının daha fazla olması olabilir' diyor.

ACDF, her yıl gerçekleştirilen ortalama 137.000 işlem ile Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık uygulanan omurga ameliyatlarından biridir. FAU Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Stella Batalama 'Araştırmacılarımız tarafından geliştirilen yeni yöntem anterior servikal diskektomi ve füzyonun geliştirilmesi ve hastaların omurga bozukluklarından kaynaklanan ağrı ve rahatsızlığını hafifletmeye yardımcı olmak için büyük umut vaat ediyor' diyor.

Medikaynak Referanslar

Pain in the neck? New surgical method could be game-changing: Researchers develop technique to improve anterior cervical discectomy and fusion by testing variable angle screws. ScienceDaily, April 2022

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler