Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni elde edilen bulgulara göre, akciğer kanserinin nüks ettiği hastaların tedavisine, bilgisayarlı tomografiye (BT) dayalı bir takip programı dahil edildiğinde, hastaların cerrahiden sonra daha iyi sağ kalım oranlarına sahip olabilecekleri gösterildi.

Danimarka Odense Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar 2008-2013 arasında akciğer kanseri tanısından sonra cerrahi uygulanan 391 hastayı inceledi. Temmuz 2010'da BT'ye dayalı takibin dahil edilmesinden sonra tüm hastalar 2 yıl boyunca 3 ayda bir kez ve ardından 3 yıl boyunca 6 ayda bir kez taramadan geçirildi. Mayıs 2015'de araştırmacılar sağ kalım ve akciğer kanserinden iyileşme oranlarını gözden geçirdiler.

Cerrahiden sonra dört yıl hayatta kalan hastaların sayısı %54'den %68'e yükseldi, ayrıca cerrahiden sonra ilk 24 ayda bir relaps yaşayan hastalarda ilk tedaviden sonraki dört yıl boyunca hayatta kalma olasılığı %2'den %27'ye yükseldi.

Çalışma ekibinin baş araştırmacısı Dr. Niels-Christian Hansen "Sonuçlarımız Danimarka'da hali hazırda yürütülen BT'ye dayalı bir takip programında yer alan hastalarda, cerrahi operasyondan sonra sağ kalım oranlarında anlamlı bir iyileşmeyi göstermektedir. Çalışmamızın önemli bir güçlü tarafı da gerçek yaşam koşullarını içermesidir; bu koşullarda Danimarka'daki akciğer kanseri hastalarını temsil eden bir örneklemde başarılı sonuçları gösterme imkanı bulduk.'' diyerek elde ettikleri bulguların önemine dikkat çekti.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Science Daily, http://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150927115512.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler