Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Hypertension dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, düzenli olarak şekerleme yapmak hipertansiyon ve inme için daha yüksek risk ile ilişkilidir.

Çin'deki araştırmacılar sık şekerleme yapmanın hipertansiyon ve/veya inme için potansiyel bir nedensel risk faktörü olup olmadığını inceledi. Bu, hem uzun süreli gözlemi hem de Mendel randomizasyonunu - sık uykunun hipertansiyon ve iskemik inme ile ilişkisini araştırmak için genetik risk doğrulama- kullanan ilk çalışmadır.

Xiangya Hastanesi Anesteziyoloji Bölümü başkanı profesör Dr. E Wang: "Milyonlarca insan şekerleme yapmaktan hoşlanır. Bu nedenle bu sonuçlar özellikle ilginç." dedi.

Araştırmacılar yarım milyon İngiliz katılımcının anonimleştirilmiş genetik, yaşam tarzı ve sağlık bilgilerini içeren büyük bir biyomedikal veri tabanı ve UK Biobank verilerini kullandı. UK Biobank, 2006-2010 yılları arasında Birleşik Krallık'ta yaşayan 40-69 yaşları arasında 500.000'den fazla katılımcıya ilişkin sağlık kayıtları içermektedir. Gündüz uyku sıklığı araştırması İngiltere Biobank katılımcılarının küçük bir bölümünde 2006 - 2019 yılları arasında 4 kez gerçekleştirildi.

Wang'ın grubu çalışmaya başlamadan önce inme geçirmiş veya hipertansiyonu olan kişilerin kayıtlarını hariç tuttu. Bu yaklaşık 360.000 katılımcının şekerleme ile ilk kez inme veya hipertansiyon bildirimi arasındaki ilişkiyi analiz etmesini sağladı. Çalışmanın ortalama izlem süresi 11 yıl olmuştur. Katılımcılar ‘hiçbir zaman/nadiren’, ‘bazen’ veya ‘genellikle’ olmak üzere kendi bildirdikleri şekerleme sıklığına göre gruplara ayrıldı.

Çalışma Bulguları

*Genellikle şekerleme yapanların çoğu erkekti, daha düşük eğitim ve gelir düzeyine sahipti ve diğer gruplara göre sigara ve içki kullanımı, uykusuzluk ve horlama bildirimi daha yüksekti.

*Hiç şekerleme yapmadığını bildiren kişilerle karşılaştırıldığında genellikle şekerleme yapan kişilerin hipertansiyon geliştirme olasılığı %12 ve inme geçirme olasılığı %24 daha yüksekti.

*Genellikle şekerleme yapan 60 yaşından küçük katılımcıların aynı yaştaki hiç şekerleme yapmayan kişilere kıyasla hipertansiyon geliştirme riski %20 daha yüksekti.

*Katılımcıların yaklaşık dörtte üçü çalışma boyunca aynı şekerleme kategorisinde kaldı.

*Mendel randomizasyonu şekerleme sıklığı bir kategori arttığında hipertansiyon riskinin %40 arttığını gösterdi. Daha yüksek şekerleme sıklığı hipertansiyon riski için genetik eğilim ile ilişkiliydi.

Uyku Sağlığı Araştırma Programı ve Davranışsal Uyku Tıbbı Kliniği Direktörü Doçent Grander: "Bunun nedeni şekerlemenin kendisinin zararlı olması değildir, şekerleme yapan birçok kişinin gece iyi uyuyamaması buna yol açıyor olabilir. Kalitesiz gece uykusu kötü sağlık sonlanımları ile ilişkilidir ve şekerleme bunu telafi etmek için yeterli değildir. Bu çalışma genel olarak daha fazla şekerleme yapmanın kalp sağlığı ve diğer sorunlarla ilgili artan riski yansıttığını gösteren diğer bulguları destekliyor." dedi.

Yazarlar şekerleme de dahil olmak üzere sağlıklı bir uyku düzeni ile kalp sağlığı arasındaki ilişkinin daha fazla araştırılmasını öneriyor.

Medikaynak Referanslar

American Heart Association. "Study shows link between frequent naps and high blood pressure." ScienceDaily. ScienceDaily, 25 July 2022.

www.sciencedaily.com/releases/2022/07/220725105620.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler