Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gözlemsel araştırmalar hafif alkol tüketiminin kalp sağlığı ile ilişkili olumlu etkileri olabileceğini öne sürmüştür. Ancak JAMA Network Open'da yayınlanan büyük bir çalışmada her düzeyde alkol tüketimi yüksek kardiyovasküler hastalık riski ile bağlantılı bulunmuştur. Massachusetts General Hospital (MGH), Broad Institute of MIT ve Harvard araştırmacıları tarafından yayınlanan bulgular, alkol tüketiminin varsayılan yararlarının hafif - orta derece alkol tüketenlerin diğer yaşam tarzı faktörlerine atfedilebileceğini düşündürmektedir.

Çalışma Birleşik Krallık Biobank verilerini kullanmıştır. Veriler yaş ortalaması 57 olan ve haftada ortalama 9.2 alkol tüketen 371.463 yetişkini içermiştir. Araştırmacılar önceki çalışmalarla tutarlı olarak en düşük kalp hastalığı riskinin hafif-orta derece alkol tüketenlerde olduğunu ve bunu hiç alkol tüketmeyenlerin izlediğini bulmuştur. Çok alkol tüketenler ise en yüksek riske sahiptir. Bununla birlikte ekip hafif - orta derece alkol tüketenlerin hiç tüketmeyenlere göre daha sağlıklı yaşam tarzına (daha fazla fiziksel aktivite ve sebze tüketimi ve daha az sigara içme) sahip olma eğiliminde olduğunu bulmuştur. Birkaç yaşam tarzı faktörünün hesaba katılması alkol tüketimi ile ilişkili yararı önemli ölçüde azaltmıştır.

Çalışma bir maruziyet ile sonlanım arasında gözlenen ilişkinin nedenselliğini belirlemek için genetik değişiklikleri kullanan Mendel randomizasyonu adı verilen son tekniği uygulamıştır. Burada hafif alkol tüketimi ile kardiyovasküler hastalık riski arasındaki ilişki analiz edilmiştir. MGH kardiyologu olan yazar Krishna G. Aragam ‘Doğrusal olmayan Mendel randomizasyonu gibi yeni ve gelişmiş teknikler farklı maruziyet düzeyi ile ilişkili hastalık riskinin yönü ve büyüklüğünü değerlendirmek için insan genetik verilerinin kullanılmasına izin veriyor’ demiştir.

Araştırmacılar katılımcılardan alınan örneklerde genetik analiz yaptıklarında, daha yüksek alkol tüketimini öngören genetik bulguları olan bireylerin gerçekten daha fazla alkol tükettiğini, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı risklerinin daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Analizler ayrıca her iki cinste alkol tüketim yelpazesinde kardiyovasküler risk açısından önemli farklılıklar olduğunu ortaya çıkardı; risk haftada 0-7 içki tüketildiğinde en düşük, haftada 7- 14 içki tüketildiğinde yüksek ve haftada 21 ve üzeri içki tüketildiğinde en yüksek bulunmuştur.

Alkol tüketimi ile kardiyovasküler risk arasındaki ilişkinin doğrusal değil üstel olduğunu keşfi Mass General Brigham Biobank'taki 30.716 katılımcı verisi ile yapılan ek bir analiz ile desteklendi. Bu nedenle, tüketimi kısmak günde bir alkol tüketenler için bile yararlı olurken fazla tüketenlerde azaltmanın yararı daha önemli ve belki de klinik olarak anlamlı olabilir. Aragam ‘Bulgular alkol tüketiminin kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek için önerilmemesi gerektiğini doğruluyor; bunun yerine alkol tüketimini kişinin mevcut tüketim düzeyine bağlı olarak azaltması kardiyovasküler riski büyük olasılıkla düşürecektir’ demiştir.


Medikaynak Referanslar

Large study challenges the theory that light alcohol consumption benefits heart health, Science Daily, March 2022

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler