Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Böbrek ve karaciğer transplantasyonları için organ kaynağı olarak canlı donörlerin kullanımı giderek artmaktadır ve dünya transplantasyon topluluğu yararları en üst düzeye çıkaracak bununla birlikte riskleri en aza indirecek hayat kurtarıcı prosedürler için çabalamaktadır. 2014 yılında tüm dünyada yaklaşık 33.000 canlı donörden alınan böbrek ve 5.000 canlı donörden alınan karaciğer ile transplantasyona ihtiyacı olan hastalara organ sağlanmıştır.

Son dönemde canlı donörlerin seçiminin ve değerlendirilmesinin iyileştirilmesi, transplantasyon sürecinde cerrahi ve medikal uygulamaların geliştirilmesi ve prosedür sonrasında izlemlerin yapılması konularının öneminin altı çizilmektedir. Canlı donörlerin yaşam boyu izlemlerinin devam ettirilmesinin gerçek risklerin daha kapsamlı ve doğru şekilde anlaşılmasında gerekli olduğu düşünülmektedir. Konu ile ilgili uzmanlar canlı donörlere karşı sorumlulukları olduğunu ve onların sağlık bakımları ile ilgilenilmesinin çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Canlı donörlerde prosedür sonrası ortaya çıkan sağlık problemlerinin sebepleri dahil donörlerle ilgili yaşam boyu sağlık verilerinin karmaşık sorunlara yol açtığını aktaran farklı yayınlar mevcuttur.

Canlı donör transplantasyonu hastaları, sağlık profesyonellerini ve toplumu farklı kaygılarla yüz yüze getirmiştir. Klinisyenler klinik pratikte tüm çelişkiler içinde global profesyonel rehberleri ve konsensüs raporlarından yardım almaktadır. Günümüzde canlı donörden karaciğer transplantasyonu Amerika ve Avrupa’da karaciğer transplantasyonlarının %5’inden azını oluşturmaktadır fakat tüm dünyada karaciğer transplantasyonunun esas formu haline gelmektedir. Latin Amerika’da canlı donörden karaciğer transplantasyonunun umut vaat edici olduğunun vurgulandığı bir makale yayınlanmıştır. Bir başka makale ise İran’daki tartışmalı ödemeli canlı organ bağışı hakkında ciddi görüşler bildirmiştir. Son dönemde canlı pankreas donörlerinin uzun dönem sonuçları ile ilgili yeni veriler üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte hematopoetik kök hücre transplantasyonu için güvenlilik sistemi kurulmuştur.

Araştırmacılar canlı donör transplantasyonuna dahil olan donörler, alıcılar, klinisyenler, cerrahlar, transplantasyon hemşireleri, hasta dernekleri, transplantasyon koordinatörleri, kamu politika analistleri, milletvekilleri ve en önemlisi karar verme yükünü paylaşan aileler için üzerinde düşünmeye değer önemli bir mesele olduğunu belirtiyorlar.

Medikaynak Referanslar

Wolters Kluwer Health: Lippincott Williams and Wilkins. "Saving lives, protecting donors: Transplantation presents update on living-donor organ transplantation." ScienceDaily. ScienceDaily, 4 June 2016.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler