Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacıların klinik öncesi çalışmasına göre, hastaların kendi bağışıklık hücrelerini kan kanseri hücrelerine karşı yeniden programlayan bir yaklaşım olan CAR T hücresi tedavisi solid tümörlerin ameliyatının etkinliğini artırabilir.

Farelerde yürütülen bu çalışmada, araştırmacılar kısmi tümör çıkarılması ardından cerrahi bölgeye insan CAR T hücreleri içeren özel bir jel uyguladılar. Hemen hemen tüm olgularda, CAR T hücrelerinin kalan tümör hücrelerini ortadan kaldırdığını ve aksi takdirde tümör nüksü gelişecek olan farelerin hayatta kalmasına izin verdiğini buldular.

Solid bir tümör kanseri yayılmadığında cerrahi tedavi iyileştirici olabilir. Bununla birlikte bir tümörün sona erdiği yerde sağlıklı dokunun başlangıç noktasının ayırt edilmesi genellikle çok zordur. Bu nedenle, birçok kanser tipinde kalan mikroskobik tümör hücrelerine bağlı olarak ameliyat sonrası nüks yaygındır. Bu soruna olası bir yaklaşım, kalan tümör hücrelerini öldürmek için tümörün çıkarılmasından hemen sonra kalan dokuya bir anti-tümör tedavisi uygulamaktır. Çalışmada, Penn araştırmacıları bu yaklaşımı CAR T hücrelerini kullanarak test ettiler.

Kıdemli yazar ve Hücresel İmmünoterapi Merkezi yöneticisi Dr. Carl June: "Bu çalışmadaki umut verici sonuçlara dayanarak, meslektaşlarımız lokal ileri meme kanseri olan hastalarda klinik bir çalışma planladılar." dedi.

CAR T hücreleri, spesifik proteinleri hedeflemek için tasarlanmış güçlü bir bağışıklık hücresi olan T hücreleridir. Klinik kullanım için onaylanan tüm CAR T tedavileri, kanser hücrelerinde bulunan hedef proteinleri kullanır. Tipik olarak, T hücreleri hastanın kanından elde edilir, laboratuvarda tasarlanır ve daha sonra ‘canlı ilaç’ olarak hastaya geri verilir. June ve meslektaşları, 2017'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanan ilk CAR tedavisinin geliştirilmesine ve testine yardımcı oldular. Mevcut tedavi seçeneklerinin etkisiz kaldığı hastalar için kan kanserlerini hedefleyen altı onaylanmış CAR T hücresi tedavisi mevcut.

Solid tümörler, şimdiye kadar, kısmen tümör kitlesi ve tümör anti-immün savunmaları nedeniyle CAR T tedavileri için daha zor bir hedef olmuştur. Bununla birlikte, geçen yıl sunulan ve farelerde yürütülen bir çalışmada beyin tümöründe CAR T hücrelerinin ameliyattan sonra kanser hücrelerinin temizlenmesi için sınırlı bir işlevi olabileceği gösterilmiştir. Yeni çalışmada, June ve meslektaşları aynı yaklaşımı diğer iki kanser tipine karşı denediler: üçlü negatif meme kanseri ve pankreas duktal karsinomu.

CAR T hücreleri, deneylerde her iki tümör hücresinin bir yüzey markeri olan mezotelin proteini üzerine yerleşecek biçimde tasarlandı. CAR T hücresi ve fibrin jeli olmadan, kalan tümör dokusu büyüdü ve fareler yaklaşık yedi hafta içinde tümöre yenildi. Bununla birlikte, jel ile tümör dokusu 20 farenin 19'unda hızla kayboldu ve bu hayvanlar, gözlem döneminin geri kalanı için yara iyileşme komplikasyonları veya diğer yan etkiler olmadan hayatta kaldı.

Diğer deneyler, mezotelini hedefleyen CAR T hücrelerinin, intravenöz enjeksiyondan sonra protein markerini taşıyan sağlıklı hücrelere saldırma potansiyeline sahip olduğunu ve toksisitenin hücrelerin kan içine doğrudan enjeksiyonuna kıyasla lokal enjeksiyonda azaltıldığını gösterdi.

June: "Bu çalışma, solid tümörler için ameliyat sonrası CAR T tedavisinin umut vaat ettiğini gösteriyor. Ayrıca, bu yaklaşımın, CAR T hücrelerine ek olarak diğer hücresel tedaviler ve antikanser ajanlar için genişletilebileceğini ve potansiyel olarak antitümör etkinliğin artacağını düşünüyoruz." dedi.

Medikaynak Referanslar

University of Pennsylvania School of Medicine. "CAR T cell therapy may eliminate tumor cells missed by surgery: Preclinical study sets up clinical trials of CAR T cell treatment following surgery for breast cancer." ScienceDaily. ScienceDaily, 11 January 2023.

www.sciencedaily.com/releases/2023/01/230111150754.htm 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler