Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

MedUni Vienna araştırma ekibi, CAR-T hücre tedavisine verilen klinik yanıtı saptayan oldukça güçlü bir biyomarker keşfetti ve bunun en uygun şekilde kullanılması için gerekli ön koşulları açıkladı. Mevcut bulgular, bu umut verici tedaviyi optimize etmeye yönelik önemli bir adımdır.

Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) Hodgkin dışı lenfomanın en yaygın şeklidir. 5 yıllık sağkalım oranları %55 ile %64 arasında değişir. Bununla birlikte, erken nüks görülen veya kombine antikor kemoterapisine yanıt vermeyen hastaların prognozu daha kötüdür.

Son yıllarda çok etkili yeni bir tedavi bulundu: CAR-T hücreleri. Bu tedavi için vücudun kendi lenfositleri alınır, lenfatik kanser hücrelerine özgü kimerik T hücre reseptörleri (CAR = kimerik antijen reseptörü) ile donatılır, çoğaltılır ve hastaya geri verilir. T hücreleri, kimerik T hücresi reseptörlerinin ekspresyonu nedeniyle öldürücü hücrelere dönüştürülür ve hastanın vücudundaki lenfatik kanser hücrelerini sonsuza kadar ortadan kaldırır. Bu tedavi, CAR-T hücrelerinin lenfoma hücrelerine yanıt vermesi durumunda çok etkili olabilse ve uzun süreli sağkalımı sağlayabilse de, ne yazık ki tüm hastalarda işe yaramaz.

Bilim insanları, klinik araştırmalarına CAR-T hücresi üretimi ile başladılar. Bu süreçte, lenfoma hastalarının sıklıkla T lenfosit sayısının düşük olduğunu (T hücre lenfopenisi) keşfettiler. Lenfopeniye genellikle 'tükenmiş' T hücresi sayısında artış eşlik ettiğinden bu hücrelerin sayısını ölçmeye başladılar. Gerçekten de, tükenmiş T hücrelerinin bir hasta alt grubunda önemli ölçüde fazla olduğu bulundu. Bu tür T hücresi eksikliği genellikle yalnızca kronik inflamasyonu olan hastalarda bulunur.

Bu gözlemlerle, Nina Worel (Transfüzyon Tıbbı) ve Ulrich Jäger (Hematoloji) liderliğindeki araştırma ekipleri, İmmünoloji Enstitüsü işbirliği ile hasta gruplarını CAR-T hücre tedavisine yanıt verme olasılığı yüksek olan ve olmayanlar şeklinde grupladı.

Çalışma yöneticisi Winfried Pickl: "Çalışmamız, T hücrelerinin doğasının CAR-T hücre üretimi için ne kadar önemli olduğunu ve hastaların önemli bir bölümünde bulunabilen tükenmiş T hücrelerinin sonraki CAR-T hücre tedavisi için bir sorun oluşturduğunu gösteriyor. CAR-T hücrelerinin üretimi için başlangıç malzemesi olarak kullanılan farklı şekilde tükenmiş T hücrelerinin etki mekanizmasına ilişkin gözlemlerimiz, farklılaşma derecesinin CAR-T hücrelerinin kanser hücrelerini öldürülmesi üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmadığını göstermektedir. Ancak lösemi hücresine bağımlı büyüme ve CAR-T hücrelerinin faktör üretimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu, tükenmiş CD27negCD28neg-CAR-T hücrelerinin daha uzun süreler devam edemeyeceğini ve uzun süreli etkinlik sağlamayacağını göstermektedir." dedi.

T hücre seçimi belirleyici bir avantaj sağlayabilir.

Özet olarak, Pickl şöyle açıkladı: "Lökoferez sırasında farklılaşmış (tükenmiş) CD3posCD27negCD28neg-T hücrelerinin az olması, CAR-T hücresi üretimi ve infüzyonu öncesinde bile kullanılabilen yeni bir biyomarker olarak yanıtın tahmin edilmesini sağlar. CAR-T hücre üretiminin başlatılmasından önce lökoferez ürününden bu tür hücrelerin çıkarılması, başlangıç durumu olumsuz olan hastalarda bile tedavinin başarısını önemli ölçüde artırabilir."

Medikaynak Referanslar

Medical University of Vienna. "New biomarker for early prediction of response to CAR-T cell therapy: Shows clinical response to novel therapy for lymphoma treatment." ScienceDaily. ScienceDaily, 9 January 2023.

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler