Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Singapur’dan araştırmacıların yaptığı bir çalışmaya göre, çay tüketimi, bilişsel bozukluk riskini yaşlı insanlarda % 50 ve Alzheimer hastalığı için genetik risk altındakilerde % 86'ya kadar azaltıyor. Araştırmacılar 55 yaş ve üzeri 957 Çinli yaşlıyı kapsayan çalışmada, düzenli çay tüketiminin, yaşlılarda bilişsel bozukluk riskini %50 oranında ve genetik olarak Alzheimer hastalığı gelişme riski altında olan APOE e4 gen taşıyıcılarında %86 oranında azalttığını gördüler. Araştırma ekibi, çay tüketiminin bilişsel işlev üzerindeki nöroprotektif rolünün, yeşil, siyah veya oolong çayı gibi çay yapraklarından demlendiği sürece, belirli bir çay türü ile sınırlı olmadığını gözlemlediler.

Çalışmada, 2003 yılından 2005 yılına kadar, yaşlı katılımcılardan çay tüketimi bilgileri toplandı. Düzenli iki yıllık aralıklarla, katılımcıların bilişsel işlevleri, 2010 yılına kadar standart araçlar kullanılarak değerlendirildi. Yaşam biçimleri, tıbbi koşullar, fiziksel ve sosyal etkinlikler de incelendi. Bulguların güçlülüğünü sağlamak için, istatistiksel modellerde potansiyel karıştırıcı faktörler dikkatlice kontrol edildi. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmanın Çinli yaşlılar üzerinde yapılmış olmasına rağmen, sonuçların diğer ırklara da uygulanabilir olduğuna dikkat çektiler. Yüksek kaliteli ilaç denemelerine rağmen, demans gibi nörobilişsel bozukluklar için etkili farmakolojik tedavinin halen yetersiz olduğu ve mevcut önleme stratejileri tatmin edici olmadığı şu ortamda, elde ettikleri bulguların, demanstan korunmada önemli etkilere sahip olduğunu belirttiler. Çay, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biridir. Veriler, günlük çay tüketimi gibi basit ve ucuz bir yaşam tarzı ölçütünün, ileri yaşlarda nevrokognitif bozukluklar gelişme riskini azaltabileceğini öngörüyor. Mevcut bilgilere göre, çay tüketiminin bu uzun vadeli yararı, çay yapraklarındaki, kateşinler, theaflavinler, thearubiginler ve L-theanin gibi biyoaktif bileşiklerden kaynaklanıyor. Bu bileşikler, anti-inflamatuar ve antioksidan potansiyele ve beyin damar hasarına ve nörodejenerasyona karşı koruyucu diğer biyoaktif maddelerin özellikleri sergiliyorlar. Araştırmacılar, çaydaki biyoaktif bileşiklerin etkilerini araştırmak ve biyolojik belirteçlerinin değerlendirilmesi yoluyla bunları daha titizlikle test etmek amacıyla daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

Medikaynak Referanslar

L. Feng, M. -S. Chong, W. -S. Lim, Q. Gao, M. S. Z. Nyunt, T. -S. Lee, S. L. Collinson, T. Tsoi, E. -H. Kua, T. -P. Ng. Tea consumption reduces the incidence of neurocognitive disorders: Findings from the Singapore longitudinal aging study. The journal of nutrition, health & aging, 2016; 20 (10): 1002.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler