Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)’nin yeni verilerine göre, COVID-19 ile bağlantılı uzun vadeli semptomlar, tek bir pozitif testi olan kişilerde bile yaygındı.

Veriler, bu gruptaki semptomların - yorgunluk, öksürük ve baş ağrısı dahil - bir aydan fazla sürme eğiliminde olduğunu göstermektedir.

CDC'nin en son Haftalık Hastalık ve Ölüm Oranı Raporu'nda yayınlanmış olduğu araştırmaya göre, pozitif test sonucu olan kişilerde semptomların sıklığı, test sonuçları her zaman negatif olan kişilere kıyasla 1,5 kat daha yüksek bulunmuştur.

CDC'nin COVID-19 müdahale ekibiyle birlikte baş yazar Valentine Wanga, PhD ve meslektaşları, Ocak 2020 ile Nisan 2021 arasında şimdiye kadar pozitif test sonucu almış veya her zaman negatif test sonucu almış olanlar arasında genellikle COVID-19 ile ilişkili uzun vadeli semptomları değerlendirmek için yaklaşık 6000 ABD'li yetişkinle olasılık temelli olmayan bir internet paneli anketi gerçekleştirmiştir.

Tennessee, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. William Schaffner, Medscape Medical News'e verdiği demeçte, bu araştırma "uzun süreli COVID semptomları geliştirmek için COVID nedeniyle hastaneye yatırılmanıza gerek olmadığını eskisinden daha güvenli bir şekilde ortaya koyuyor."

Bu konunun, enfeksiyon hastalıkları uzmanları arasında daha iyi bilindiğini söyleyerek, "bu anket gerçekten bunun için sağlam bir veri tabanı sağlıyor" diye eklemiştir.

Uzun Süreli COVID Semptomları

Çalışmanın sonuçları, negatif test sonucu alan katılımcılarla karşılaştırıldığında, pozitif sonuç alanların herhangi bir uzun vadeli semptom prevalansının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bildirmiştir (%65,9'a karşı %42,9); yorgunluk (%22.5'e karşı %12.0); koku veya tat duyusunda değişiklik (%17,3'e karşı %1,7); nefes darlığı (%15,5'e karşı %5,2); öksürük (%14.5'e karşı %4.9); ve baş ağrısı (%13,8'e karşı %9,9).

Test sonucu pozitif olan daha fazla kişi (%76.2), test sonuçları her zaman negatif olanlarla (%69.6) karşılaştırıldığında, başlangıçta ortaya çıkan en az bir semptomun bir aydan uzun süre devam ettiğini bildirmiştir.

Schaffner, rakamların daha fazla kanıta işaret ettiğini, COVID'in yalnızca sağlık sistemi üzerinde akut bir stres kaynağı olmayacağını, aynı zamanda uzun süreli COVID'li hastaların uzun vadede bakımını yönetmek için yardıma ihtiyaç duyacağını belirtmiştir.

"Bu uzun COVID semptomlarına neden olan, COVID virüsünün ne yaptığını hala bilmiyoruz demiştir. Vanderbilt ve diğer birçok kurumun, sorunun ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı olarak 'uzun COVID' merkezleri geliştirdiğini de eklemiştir.

Uzun süreli COVID semptomları iyi anlaşılmamıştır ve çoğu çalışma COVID-19 ile hastaneye yatırılmış olan hastaların etkilerini incelemiştir.

Bu ankette, katılımcılar SARS-CoV-2 test sonucu pozitif olup olmadıklarını (698), her zaman negatif test sonucu aldıklarını (2437) veya SARS-CoV-2 için hiç test edilmediklerini (2750) bildirmişlerdir.

Her zaman negatif sonuç alanlarla karşılaştırıldığında, pozitif test edilenlerin daha büyük bir kısmı (%28,7'ye karşı %15,7) COVID-19 aşısı olmanın uzun vadeli semptomları daha iyi hale getirdiğine inandığını bildirmiştir.

Schaffner, anket sonucunu ilginç bulduğunu, ancak bunun mevcut verilerle desteklenmediğini ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyacağını da söylemiştir.

Yazarlar, bulguların halk sağlığına hazırlık konusunda bilgi verebileceğini, COVID sonrası koşulları olan kişilerin bakımına rehberlik edebileceğine yardımcı olabileceğini söylemektedir.

Medikaynak Referanslar

Even Those Who Just Test Positive at More Risk for Long COVID: CDC Marcia Frellick, Medscape Medical News, September 09, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler