Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) hızlı evrimi, günlük yaşamımızda radyofrekans elektromanyetik alanlara (RF-EMF) maruz kalma oranımızı artırmaktadır. Beynin en çok bu radyasyona maruz kalma kaynağı kafaya yakın olarak kullanılan cep telefonlarıdır. RF-EMF ile ilgili potansiyel sağlık etkilerini tanımlamak için birkaç çalışma yapılmıştır, ancak net bir sonuca ulaşılamamıştır.

İsviçreli bilim adamları tarafından yürütülen araştırma, RF-EMF'ye kablosuz iletişim cihazlarından maruz kalma ile ergenlerde hafıza performansı arasındaki ilişkiyi incelediler. Çalışma, farklı türdeki kablosuz iletişim cihazlarının kullanımı sırasında ergen beyinlerindeki RF-EMF'nin emilimine ilişkin bulguları büyük bir araştırma grubunda inceledi. Yapılan çalışmalar, ergenlerde kümülatif RF-EMF beyin dozunu tahmin etmek için dünyanın ilk epidemiyolojik çalışmalarıdır. Çalışma kohortunda cep telefonu kullanımı ile ilgili sağlık etkilerinden elde edilen veriler, bir yıl boyunca neredeyse 700 ergenin RF-EMF'ye maruz kalma ile hafıza performansının gelişimi arasındaki ilişkiye aitti.

Hafıza Performansı Etkileniyor

Çalışma, bir yıl boyunca cep telefonu kullanımından kaynaklanan kümülatif RF-EMF dozuna beynin maruz kalmasının, ergenlerde şekilsel bellek performansının gelişimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Sağ beyin yarıküresinde yer alan RF-EMF ile ilişki, ergenlerde sıklıkla başın sağ tarafında cep telefonu kullanıldığı için daha belirgindi.

Kablosuz iletişim kullanımının diğer öğeleri olan, metin mesajlarının gönderilmesi, oyun oynamak ya da internette gezinmek gibi aktiviteler, beynin sadece marjinal RF-EMF'ye maruz kalmasına neden olmakta ve hafıza performansının gelişimine etki etmemektedir.

Çalışmanın sonuçları fikir verici olsa da diğer faktörlerin etkisini dışlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Örneğin, çalışma sonuçları ergenlikten etkilenmiş olabilir, zira bu parametre de hem cep telefonu kullanımını hem de katılımcının bilişsel ve davranışsal durumunu etkilemektedir.

Medikaynak Referanslar

Foerster M., Thielens A., Joseph W., Eeftens M., Röösli M. A prospective cohort study of adolescents' memory performance and individual brain dose of microwave radiation from wireless communication. Environmental Health Perspectives, 2018 DOI: 10.1289/EHP2427

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler