Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

JAMA’da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre giyilebilir aktivite takip cihazları major cerrahi girişimlerden sonra hastaların hareketliliğini ve yürüyüşleri sırasında attıkları adım sayılarını izlemede oldukça etkili bir yöntem olarak değerlendirildi ve bu cihazların kullanımı ortalama hastanede yatış süresinde azalma ile ilişkili bulundu.

Çalışmanın baş yazarı Los Angeles’taki Cedars Sinai Tıp Merkezi’nden Dr. Timothy J. Daskivich, "Artık bir hastanın major cerrahi sonrası günde kaç adım yürümesi gerektiğine dair elimizde kanıta dayalı güçlü bir veri mevcut; bu hastaların günde 1000 adım yürümeleri gerekiyor. Bu sayıdaki birkaç yüz adımlık farklılıklar, hastanın hastaneden daha erken ya da daha geç taburcu edilebilmesini sağlıyor. şeklinde konuştu.

Hastalar ameliyat sonrasında ne kadar erken yürümeye başlar ve ne kadar çok yürürlerse iyileşme ve hastaneden çıkış sürelerinin o kadar kısa olacağı konusunda tüm doktorlar hemfikir olmakla birlikte, doktorların hastaları için yürüyüş önerileri genellikle kesin süre ve adım sayısı belirtmekten uzak olmakta, hasta için spesifik bir yürüyüş hedefi verilmemektedir. Yürüyüş miktarının değerlendirmesi de yine kesinlikten uzak kalmakta, sadece hastanın beyanına dayanmaktadır.

Çalışmada lobektomi, gastrik by-pass, kalça protezi, kolektomi, abdominal histerektomi gibi major cerrahi girişim geçiren 100 hastaya Fitbit Charges modeli cihazlar verildi. Medyan hastanede yatış süresi 4 gündü. Toplamda ve ayrı ayrı her operasyon sonrasında günde 1000 adıma kadar artan her adım, uzayan hastanede yatış süresi riskinde azalma ile ilişkili bulundu. Atılan her 100 adımda hastanın geçirdiği operasyonla ilişkili olarak hastanede yatış süresinin uzama riski %3,7 azalıyordu. Günde 1000 adımdan daha fazla yürüyüş ise daha düşük risk ile ilişkilendirilmedi.

Araştırmacılar ayrıca hastalar arasında ilk gün atılan adım sayısında 0 ile 7698 arasında değişen büyük farklılıklar gözlemledi. Daskivich, "Cerrahlar genellikle hastalarının az ya da çok yürüdüğünü söyleyebiliyorlardı, ancak hastaların adım sayıları arasında ciddi farklar mevcuttu. Örneğin yataktan çıkıp sandalyeye oturmasına müsaade edilen hastaların adım sayıları 0 ila 1803 arasında değişiyordu dedi.

Medikaynak Referanslar

Association of Wearable Activity Monitors With Assessment of Daily Ambulation and Length of Stay Among Patients Undergoing Major Surgery JAMA Netw Open. 2019;2(2):e187673

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler