Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalarda çift yabancı dil bilmenin Alzheimer hastalığı oluşumunu geciktirdiği görülmüştü. Hindistan Hydebarad’daki Nizam's Institute of Medical Science’da (NIMS) görev yapan Dr Subdash Kaul’a göre ise "insanlar sadece Alzheimer’ın demansa yol açtığını düşünüyor, oysa ki inme de çok önemli bir sebeptir .

NIMS inme veritabanında 2006-2013 yılları arasında kayıtları tutulan 608 hastanın verileri incelendi. Çalışmada iki veya daha fazla dil bilen hastalar bilingual olarak sınıflandı ve kaydı tutulan hastaların yarısından fazlası bu gruptaydı. Bilingual olanların daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü olasılığını da dışlamak için araştırıcılar aynı zamanda yaş, sigara içme, hipertansiyon ve diyabet gibi risk faktörlerini de göz önüne alarak analiz yaptılar.

Bu analizlerin sonucunda görüldü ki inme sonrası bilingual hastaların %40’ı normal kognitif fonksiyonlara sahipken bu oran tek dil bilenlerde %20’de kaldı. Bilingualler inme sonrasında odaklanma, bilgiyi anlama ve organize etme testlerinde daha başarılı sonuçlar alırken ilginç bir şekilde afazi oluşması riski açısından bilingualler ile tek dil bilenler arasında bir fark saptanmadı.

Nöroloji Profesörü ve ana araştırıcı Dr Suvarna Alladi’ye göre "Çift dil konuşanların sahip olduğu kelime bilgisi sebebiyle spesifik kelimeleri bulmakta zorlanıyor olabilirler. Bu şaşırtıcı sonucu bu durum açıklayabilir

Bu çalışmanın sonucu ne kadar ilgi çekici olsa da tüm dünyadaki bilingual insanlar için geçerli bir sonuç olmayabilir. Hydebarad çok sayıda kültürü ve dili bir arada içinde barındıran bir şehir ve bu şehirde yaşayanlar sürekli değişen dillere maruz kalıyorlar. Kognitif fayda çok sayıda dilin konuşulmadığı şehirlerde yaşayan insanlarda daha limitli olabilir.

Medikaynak Referanslar

  Suvarna Alladi, Thomas H. Bak, Shailaja Mekala, Amulya Rajan, Jaydip Ray Chaudhuri, Eneida Mioshi, Rajesh Krovvidi, Bapiraju Surampudi, Vasanta Duggirala, and Subhash Kaul. Impact of Bilingualism on Cognitive Outcome After Stroke. Stroke, November 2015 DOI: 10.1161/STROKEAHA.115.010418

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler