Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaşlı yetişkinlerin koruyucu sağlık hizmetlerini kullanması sağlık risklerini azaltır, refahı etkiler ve hayat kurtarır. Sağlık hizmetlerini kullanarak hastalığın önlenmesi, sadece bireylerin sağlıklı kalmasına yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda ülke ekonomisi için daha geniş olumlu etkilere de sahiptir. Bu koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğine rağmen, 65 yaş ve üstü yaşlı Amerikalıların %50'sinden azı bu hizmetleri kullanmıştır. Sigortası bu hizmetler için kısmi veya tam teminat sağlayan kişiler bile, az sayıda hizmet almışlar ya da hiç almamışlardır. Spesifik olarak, maliyetleri ortadan kaldırmak, yaşlı yetişkinler arasında koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımını önemli ölçüde arttırmamıştır. Hem bireylerin hem de daha geniş toplumların kronik hastalık yükünü ele almak için çeşitli müdahaleler uygulanmış ve test edilmiştir. Bununla birlikte, koruyucu sağlık davranışlarını teşvik etmek için geniş halk desteği ve çoklu girişim çabaları, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumunu arttırmada çok etkili olmamıştır.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmaya yönelik son çabaların altında yatan ortak bir strateji, interneti kullanarak sağlıkla ilgili bilgiler sağlamaktır. Her ne kadar internet kullanımı ile sağlık bilgilerine erişim arasındaki bağlantı incelense de, önceki araştırmalar çoğunlukla yaşa bağlı dijital sağlık bölünmesi, internetteki yanlış sağlık bilgilerinin yol açtığı olası zararlar ve kullanılan müdahale programlarına odaklanmıştır. Daha önceki çalışmalardan elde edilen bulgular, internetin bir çevrimiçi sağlık danışmanlığı kaynağı olabileceğini ve belirli sağlık koşulları hakkındaki yanlış inançların ortadan kaldırıldığını göstermektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada, internet kullanımı ile koruyucu sağlık davranışları arasındaki ilişki incelendi. Araştırmacılar, internet kullanımı ile koruyucu sağlık davranışları arasında çiftler arası ilişki olup olmadığını incelemek için çiftlere odaklandılar.

Çalışmanın verileri Sağlık ve Emeklilik Çalışması 2010 ve 2012 versiyonlarından alındı ve örneklem 5.143 çiftten oluşuyordu. Koruyucu sağlık davranışları arasında kanser taramaları (mamogram ve prostat testleri), kolesterol testleri ve grip aşıları yer aldı. Çalışma hipotezlerini test etmek için lojistik çok düzeyli aktör-eş arası bağımlılık modelleri kullanıldı.

Kadınların İnternetler Alışkanlıkları Erkekleri Etkiliyor

İnternet kullanımı kadınlarda, demografik ve sağlık özellikleri ve sigorta durumu ile ilgili olarak kocaları için daha yüksek oranda prostat muayenesi ve kolesterol testi alma olasılığı ile ilişkiliydi. Ancak erkeklerin internet kullanımının, eşlerinin koruyucu sağlık davranışları ile ilişkili olmadığı bulundu.

Araştırmacılar bulguların, yaşlı erişkinlerin internet kullanımının, kendi koruyucu sağlık davranışları ve eşlerinin koruyucu sağlık davranışları ile ilişkili olduğunu gösterdiğini belirttiler. Yaşlı erişkinlerin koruyucu sağlık davranışlarını kolaylaştırmaya yönelik müdahaleler ve programların, çift tabanlı yaklaşımları göz önünde bulundurması gerektiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Sangbo Nam, Sae Hwang Han, Megan Gilligan. Internet Use and Preventive Health Behaviors Among Couples in Later Life, Gerontologist. 2019;59(1):69-77.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler