Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan bireyler kalp problemleri gelişme riski altındadır ve kardiyovasküler nedenler başlıca ölüm sebepleri arasında gelmektedir. En azından kısmen, bu artan riskler, yüksek prevalansı ve sol ventrikül hipertrofisi (LVH), yani kalp sol ventrikülünün duvarlarının genişlemesi ve kalınlaşması ile ilgilidir. Bazı çalışmalarda aşırı miktarda sodyum alımının rol oynayabileceği düşünülse de, KBY’li hastalarda LVH’nin nedeni belirsizdir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, deri ve kas gibi dokuların sodyum tutabileceğini gösteriyor. Almanya'daki Erlangen-Nuremberg Üniversitesi’nden Markus Schneider ve meslektaşları, yeni tanımlanan bu sodyum depolarındaki sodyumun, KBY hastalarında LVH'nin derecesi ile ilişkili olup olmadığını araştırdılar. 23Na-Manyetik Rezonans görüntüleme adlı bir teknik kullanarak, ekip hafif ila orta KBY olan 99 hastada cilt sodyum içeriği ölçtü. Araştırmacılar aynı zamanda toplam vücut su seviyelerini, 24 saatlik kan basıncını ve sol ventrikül kütlesini değerlendirdiler.

Deri sodyum içeriği, sistolik kan basıncıyla korele olduğu görüldü ancak bu durum toplam vücut suyu için geçerli bulunmadı. Dahası, deri sodyum içeriği, toplam vücut suyunun sol ventrikül kütlesi ile karşılaştırıldığında daha güçlü bir korelasyon göstermiştir. Ek analizlerden elde edilen sonuçlar, deri sodyumunun kan basıncından veya toplam vücut suyundan bağımsız sol ventrikül kütlesi için güçlü bir açıklayıcı değişken olduğunu ileri sürdü.

Dr. Schneider, "Cildin sodyumunun aşırı sodyum birikimini yansıttığına inanıyoruz" dedi. Cilt sodyumu ve kalbin yapısındaki değişiklikler arasında güçlü bir ilişki olduğunun bulunması, böbrek hastalarında diyette sodyum kısıtlaması veya artmış sodyum atılımına yol açan ilaçların kullanımı gibi deri sodyum içeriğini azaltan müdahalelerin, kalpte faydalı etkilere sahip olduğunu düşündürüyor " diye belirtti.

Medikaynak Referanslar

Schneider MP et al Skin Sodium Concentration Correlates with Left Ventricular Hypertrophy in CKD. Journal of the American Society of Nephrology, 2017; ASN.2016060662 DOI: 10.1681/ASN.2016060662 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler