Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Çocukluk çağı kanseri tedavileri sayesinde günümüzde artık 5 yıllık sağ kalım oranlarının yüzde 80'in üzerine çıktığı bir noktaya gelinmiştir. Bununla birlikte, teşhisten çok kısa bir süre sonra tedavi alamadıklarından ötürü ölen çocuklar ya da hastalığının geç döneminde bu yenilikçi tedavileri alan çocuklar bu grubun dışında kalıyor. Journal of Clinical Oncology'de yayınlanan bir araştırma, bu zorlu nüfusu araştırdı. Buna göre tanıdan sonra bir ay içinde ölüm görülmesi, çok küçük çocuklarda ve azınlık ırksal ve etnik gruplardan düşük sosyoekonomik statülerden bağımsız olsa bile daha olası. Çalışmada, bir ay içinde tanı konan çocuklardaki ölüm oranı klinik araştırmalarda daha önceden ayrıntılarıyla bildirilmediği için büyük bir ulusal veri bankası kullanıldı. Bazı pediatrik kanser alt tiplerinden erken ölümler klinik çalışmalarda belirtilenden dört kata kadar daha yaygın olarak görülüyor.

Çalışmadaki baş araştırıcı olan Green ve meslektaşları, 1992 ile 2011 yılları arasında 36.337 pediatrik kanser vakası bulan Gözlem, Epidemiyoloji ve Sonlanım Sonuçlarından (SEER) veritabanını kullandı. Bu genç hastaların 555'i veya yüzde 1,5'i kanser teşhisinden sonra bir ay içinde öldü. Genel olarak, tanıdan hemen sonra ölecek olan hastaların en güçlü tahmin faktörü yaşın bir yıldan az olmasıydı. Buna ek olarak, sosyoekonomik statüden bağımsız olarak siyah ırk ve İspanyol etnik kökenleri erken ölüm riskini öngörmekte kullanılabilecek diğer belirteçler olarak belirlendi. Araştırmacılar, gelecekteki çalışmaların, bu farklılıklardan biyolojik veya kültürel faktörlerin sorumlu olup olmayacağını veya azınlık nüfuslarında erken ölüm oranlarının yüksek olmasının, sigorta ve sağlık sistemlerine dahil edilen faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeyi umuyor. Araştırmacılar ayrıca, pediatrik kanserlere bağlı erken ölüm oranının daha önce bildirilenlerden daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Onlara göre kanser hastalarının sonuçları hakkında bilinenlerin çoğu, klinik araştırmalardan geldiği halde, çalışmadaki bu çocuklar klinik araştırmalara katılmaya yetecek kadar süre dayanamıyor. Örneğin, çalışma sonuçları çocukluk çağı Akut Myeloid Lösemisine (AML) karşı yürütülen bir klinik araştırmanın 1.022 genç hastanın 16'sında erken ölüm bildirdiğini veya bu vakaların % 1.6'sına denk geldiğini gösteriyor. Buna karşılık, ABD genelindeki tüm kanser sonuçlarının yaklaşık % 15'ini toplayan SEER veritabanı, 1.698 tanede 106 erken ölüm yani neredeyse dört kat daha fazla oranla tüm vakaların % 6.2'sini göstermektedir. Bu oranlara bakılınca erken tanı için yapılan girişimlerin arttırılması gerektiği anlaşılıyor.

Medikaynak Referanslar

Green AL et al. Death Within 1 Month of Diagnosis in Childhood Cancer: An Analysis of Risk Factors and Scope of the Problem. Journal of Clinical Oncology, March 2017 DOI: 10.1200/JCO.2016.70.3249

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler