Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Okullar genel olarak bakteri ve virüs yuvası olarak bilinir ve çocukların hastalanmasındaki başlıca sebep olarak bu suçlanır. Ancak son yapılan çalışmaya göre bu durum hijyenle ve çocukların daha sık hastalanıyor olması ile direk olarak bağlantılı olmayabilir. Farelerde yapılan çalışmaya göre çocukların erişkinlere göre viral enfeksiyonlardan korunması daha zor ve hastalıktan temizlenmesi ise daha uzun sürüyor.

Iowa Eyalet Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar küçük çocuklarda ve erişkinlerde influenza virüsünün etkisini değerlendirmek için iki grup fare üzerinde çalışarak bir modelleme yaptılar. Birinci grupta 21 günlük fareler yer alırken diğer grupta ise 8-10 haftalık fareler bulunuyordu. Her iki gruptaki fareler de H1N1 influenza virüsü ile enfekte edildiler.

Araştırmacılar iki fare grubunun enfeksiyona karşı verdiği bağışıklık reaksiyonlarını kıyasladılar. Bunun sonucunda küçük farelerdeki CD4 T hücrelerinden salgılanan interferon gama düzeylerinin erişkin farelerin salgıladığı düzeylere göre çok daha düşük miktarlarda kaldığı tespit edildi. Düşük interferon gama düzeylerine bağlı olarak da daha çok sayıda CD4 T hücre ölümünün gerçekleştiği görüldü. CD4 T hücrelerinin antikor üretimindeki kritik rolü nedeniyle küçük farelerde enfeksiyonu temizlemek için yeterli bağışıklık yanıtı gelişmediği görüldü.

Çocukların enfeksiyonlara yatkınlığı bazı durumlarda epidemilere de yol açabiliyor. Bu çalışma sayesinde küçük çocuklardaki enfeksiyonlardaki yatkınlığın ve enfeksiyonların neden erişkinlere göre daha ağır ve uzun sürdüğü aydınlatılmış oldu. Bu mekanizmanın anlaşılması çocuk enfeksiyonlarında daha spesifik önlemler alınmasını sağlayabilir.

Medikaynak Referanslar

 D. Verhoeven et al. Control of influenza infection is impaired by diminished interferon-  secretion by CD4 T cells in the lungs of toddler mice. Journal of Leukocyte Biology, 2016; 100 (1): 203 DOI: 10.1189/jlb.4A1014-497RR

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler