Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılar, pediyatrik transplantasyon hastalarının çoğunda tekrar transplantasyon gerektiğini kaydediyor. Pediyatrik böbrek nakli başarısızlığı bu hastalar için kötü haber demek.

ABD'li araştırmacılar, önceki graft başarısızlığının etkisini araştırmak üzere, 1987 ile 2009 yılları arasında ilk transplantını 18 yaşından önce almış 2281 hastada ikinci böbrek graft sağkalımı verilerini incelediler. İlk böbrek graft sağkalımı 30 gün ile 5 yıl olan hastalarda, ikinci graft sağkalımı ilk graft sağkalımı daha uzun olanlara göre daha düşük bulundu. Bunun dışında, ilk böbrek graft sağkalımı 30 günden az olanlarda ikinci böbrek graftı sağkalımı, ilk böbrek graft sağkalımı 5 yıldan uzun olanlar ile benzerdi. Araştırmacılara göre, çok erken ilk graft kaybı ikinci transplantın olumsuz sonuçlanmasıyla ilişkili değil.

Tekrar transplantasyon yapılan, 15 - 20 yaş arası hastalarda ikinci graft sağkalımı (medyan 5,8 yıl) diğer yaş gruplarında transplantasyon yapılan hastalara göre (medyan 8,6 ile 10,5 yıl) anlamlı düzeyde daha düşüktü. Bu bulgular diğer alıcı veya donör karakteristiklerinden ve rekürranstan bağımsız olarak doğrulanan bulgulardı.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/843339

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler