Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Fıstık alerjisi, özellikle batı ülkelerindeki çocuklar için gıdaya bağlı alerjik reaksiyonların en önde gelen nedenidir ve çocukların %1-3'ünü etkilemektedir. Çocukların küçük bir yüzdesi fıstık alerjisi ile büyürken, şu anda tanınan ve desteklenen tek tedavi yaklaşımı ise alerjenden kaçınma ve alerjik reaksiyonları yönetmek için kurtarma ilaçlarının kullanılmasıdır. Bununla birlikte, kaçınması zor bir durum olabilir çünkü fıstık birçok gıdada yaygın olarak bulunur ve üretim süreçleri sırasında kontaminasyon riski vardır. Ayrıca, etiketleme aileler ve bakıcılar tarafından yetersiz veya yanlış yorumlanabilir. Reaksiyonlara yol açan kazara yutma, çocuklar ve aileleri üzerinde önemli bir yük teşkil eden sözde sıkı bir kaçınma altında bile yaygındır. Bu nedenle araştırmacılar, fıstık alerjilerinin önlenmesi ve tedavisine yönelik yaklaşımlar geliştirmeye büyük ilgi duymaktadırlar. Fıstık oral immünoterapi (POIT) son zamanlarda çeşitli gıda alerjileri olan çocukların duyarsızlaştırılmasında etkili bir tedavi olarak ortaya çıkmış olmasına karşın son sistematik incelemeler, POIT'in fıstık alerjisine karşı duyarsızlaşmanın immünolojik hedefine ulaşılmasındaki etkinliğini kanıtlasa da, tedaviyle ilişkili potansiyel risklerle ilgili önemli endişeler yaratmış. Bu, klinik uygulamada POIT'in çalışma ortamı dışında benimsenmesi konusunda uyarıda bulunmuştur. Bununla birlikte, bundan önceki incelemeler, çocuklarda POIT ile ilişkili olası gerçek dünya sonuçlarını çevreleyen daha fazla kanıt sağlayabilen kontrollü olmayan çalışmalardan geniş bir kanıt grubunu çıkararak randomize kontrollü çalışmalarla sınırlıydı. Bunun ışığında araştırmacılar, alerjik çocuklarda yer fıstığı alerjisi için POIT sırasında ortaya çıkan advers olay riskini ölçmeye çalışmışlar ve bunların oluşumuyla ilişkili çalışma ve hasta seviyesi özelliklerini incelemişlerdir.

Fıstık Oral İmmünoterapide Olan Advers Olayların Yaygınlığı

Fıstık oral immünoterapi, çocuklarda fıstık alerjileri için umut verici bir tedaviyi temsil etse de, güvenlik endişeleri yaygın olarak benimsenmenin önünde ortak bir engel olmaya devam etmektedir. Araştırmacılar, Nisan 2019'a kadar sistematik bir MEDLINE, EMBASE ve Web of Science araştırması yapmıştır. Bu araştırmalar POIT'i değerlendiren kontrollü ve kontrolsüz çalışmalar uygundur. Yapılan araştırmaya, 1488 denek içeren 27 çalışma dahil edilmiştir. Sonuç olarak POIT'e olan advers olaylar yaygındı ve çocukların %6,6’sında tedavinin kesilmesine neden olmuş (%95 CI 4,4-9,0; 27 çalışma, I2 = %48,7), epinefrin ile tedavi gerektiren advers olaylarda ise, katılımcıların %7,6'sında (4,5-11,4; 26 çalışma, I2 = %75,5), 10,000 doz başına 2,0 oranında (0,8-3,7; 15 çalışma, I2 = 64,4) meydana gelmiştir. Ayrıca, bir acele tedavi fazının kullanılması ve daha yüksek bir idame dozunun hedeflenmesi, daha yüksek risk ve epinefrin kullanımı sıklığı ile ilişkiliyken, POIT'e ek olarak birlikte tedavilerin kullanılması, olumsuz olaylara bağlı olarak tedavinin kesilmesi riskinin daha düşük olması ile ilişkilendirilmiştir. POIT’ teki advers olaylar yaygın olmakla birlikte, yapılan bu çalışma mevcut tedavi protokollerinde yapılan bazı değişikliklerin tedavi sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebileceğine dair umut verici bir kanıt sunmaktadır.

Medikaynak Referanslar

Grzeskowiak LE, Tao B, Knight E, Cohen-Woods S, Chataway T. Adverse events associated with peanut oral immunotherapy in children - a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2020;10(1):659. Published 2020 Jan 20.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler