Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni araştırma ile geç yatma saati çocuklar için obezite riski ile ilişkilendirmiştir. Ancak araştırmacılar, ebeveynlerin okul öncesi çocuklarını daha erken uyutmak için acele etmemeleri gerektiğini belirtiyorlar. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nde pediatri profesörü ve Pediatri dergisinde yayınlanan çalışmanın araştırmacılarından olan Dr. Claude Marcus, çocuklarını daha erken uyutmak yerine ilgili anne babaların yatma zamanlarını planlama konusunda düzenli bir rutin oluşturmaya odaklanmalarını ifade etmiştir. Obezite üzerine daha geniş bir çalışmanın parçası olan araştırma, İsveç’te 107 çocuğa odaklanmış ve 64 çocuğun fazla kilolu veya obez olarak sınıflandırılan bir ebeveyni ele alıyor. Araştırmacılar, her çocuğun ağırlığını, boyunu ve bel çevresini bir ila altı yaşları arasında izlemiş ve çalışma başladığında araştırmaya katılan tüm çocukların benzer ölçümlere sahip olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların uykusu, bileklerine takılan izci kullanılarak çalışma süresi boyunca yılda bir kez üst üste yedi gün boyunca ölçülmüştür. Araştırmacılar tarafından saat 21.00 olarak tanımlanan geç uyuma saatini alışkanlık haline getiren çocukların çalışmanın sonunda daha geniş bir bel ve daha yüksek BMI (vücut kitle indeksi)’ne sahip olduklarını buldular.

Marcus, kilo artışı ile ilgili geç yatmanın göze çarpan bir faktör olduğu bununla birlikte, görebildiklerinin sadece ortaklık olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Marcus, çocukların erken yatmalarının her şeyi değiştirip değiştirmediğini bilmedikleri bir şey olduğunu da sözlerine ekledi. Marcus, kilo alımının doğrudan yatma saatine bağlanması yerine, fazla kilolu olma riskini artıran genel bir yaşam tarzının bir işareti olabileceğini, çünkü dünyanın dört bir yanındaki çocukların yatış sürelerinin çok farklı olduğunu ifade etti. Marcus’un kişisel hipotezine göre obezite düzensiz bir yaşamın göstergesidir.

Obeziteyi Önlemek İçin Uykuya Daha Fazla Dikkat

Araştırmayla ilgili bağlantılı olarak, Kaliforniya Sacramento'daki UC Davis Health'de pediatrik endokrinolog olan Dr. Nicole Glaser ve Dr. Dennis Styne yaptıkları açıklamada, obezite ve yetersiz uykunun, fazla ekran süresi, yetersiz egzersiz veya ailenin sağlık alışkanlıkları arasında genel olarak daha az uyanıklık olması gibi diğer etkilerden kaynaklanıyor olabileceğini ifade ettiler. Bununla birlikte fiziksel bir bağlantının olabileceğini çünkü uyku ve uyanıklık döngülerinin düzenlenmesinde yer alan bazı beyin bölgeleri yeme ve oruç tutmayı da yönettiğini sözlerine eklediler. Ayrıca araştırmaya dahil olmayan Glaser ve Styne, bu nedenle uyku ve vücut ağırlığı düzenlemesinin karmaşık bir şekilde birden fazla düzeyde iç içe geçtiğini belirttiler.

Yapılan önceki araştırmalar daha kısa bir uyku süresinin çocukluk çağında artan obezite riski ile bağlantılı olduğunun bulmasına karşın Marcus ve ekibi tarafından yapılan çalışmada, bir çocuğun ne kadar uyuduğuna bakılmaksızın, saat 9'dan sonra yatmasının artan obezite ve daha yüksek bir vücut kitle indeksi ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Ayrıca aşırı kilolu veya obez ebeveynlerin çocuklarının aşırı kilolu olma olasılığı daha yüksek olsa da, yapılan bu çalışma, çocukların akranlarından farklı bir şekilde uyumadıklarını göstermiştir. Marcus, yetişkinlerde daha az veya düzensiz uykunun daha fazla obezite riski ile ilişkili olduğunu çünkü daha az uyuyan insanların daha fazla yemek yediklerini belirtti. Sonuç olarak yapılan bu çalışma, bir ailenin obezite gelişimine açık olması nedeniyle obeziteyi önlemek için uykuya daha fazla dikkat etmesi gerektiğini göstermiştir.

Medikaynak Referanslar

A later bedtime linked with obesity for children under 6, study says, Katie Hunt, 18 February 2020, CNN Health

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler