Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaşamını tehdit eden kalp kusurlarıyla doğan ve ameliyat olması gereken çocuklar, ameliyat öncesi ve sonrası çok özenli bir bakıma ihtiyaç duymaktadırlar. Yeni yapılan bir çalışmaya göre 4 yaşından küçük olup kalp ameliyatı geçiren çocuklar, işitme kaybı riski altındalar. Buna dilde, dikkatte ve bilişsel fonksiyonlardaki sorunlar da eşlik ediyor. Bu sonuçlara kalp cerrahisi geçirmiş olan 348 anaokulu öğrencisiyle yapılan çalışma sonucunda ulaşıldı. Araştırmacılar bu grupta, genel popülasyondakinden 20 kat fazla bir oranda, yaklaşık yüzde 21 oranında işitme kaybı tespit ettiler.

Çalışma grubu, 2003-2008 yılları arasında dört yaşında dört yıllık kapsamlı bir nörogelişimsel değerlendirme uygulanan 348 cerrahi geçirmiş çocuktan oluşmaktaydı.

Cerrahi teknikler, kompleks kalp kusurlu bebeklerde sağ kalımı önemli ölçüde arttırdığından, pediyatrik kardiyologlar dikkatlerini uzun vadeli yaşam kalitesine çevirmişlerdir. Başarılı cerrahi sonrası gelişimi izlenen çocuklarda ise öğrenme engelleri de dahil olmak üzere nörogelişimsel koşullar açısından artmış bir risk olduğu bilinmektedir. Bu çalışma ise işitme kaybına ve bu nüfusta nörogelişim üzerine etkisine odaklanan ilk çalışmadır.

20 Kat Daha Fazla Risk

Çalışma ekibi, kohortun% 21.6'sında (348 çocuğun 75'inde) işitme kaybına rastladı. İşitme kaybıyla ilişkili potansiyel risk faktörleri gestasyonel yaşın 37 haftadan az olması, genetik anomalinin doğrulanması ve post operatif hastanede kalış süresinin uzun olması idi. İşitme kaybı olan çocuklar, dil becerileri, biliş ölçütleri (IQ testi) ve yürütme işlevi ve dikkati üzerine de daha düşük puanlar aldı.

İşitme kaybı oranı bu kadar yüksek olsa da elde neden sonuç ilişkisi kurmaya yetecek veri bulunmuyor. Araştırmacılar kaç çocuğun ameliyattan önce işitme kaybına sahip olduğunu bilmiyorlardı. Çalışmanın diğer bir kısıtlaması ise, işitme kaybı olan 75 çocuğun yarısından çoğunda, orta kulak enfeksiyonları gibi durumlardan kaynaklandığı zaman geçici olabilen iletici işitme kaybına sahip olmasıdır. Bu çalışmada bulunan yaygınlık oranı olan % 21.6, okul öncesi yaştaki tüm çocuklarda % 1'lik bir prevalans ile karşılaştırıldığında oldukça fazla görünüyor. Yazarlar, rutin olarak yapılmakta olan yenidoğan taramasına ek olarak, işitme kaybını zamanında tanımlamak için altı aylıkken kalp cerrahisi geçiren her çocuğun 24-30 aylık bir süre boyunca en az bir odyolojik değerlendirmeye sahip olmasını öneriyorlar.

Medikaynak Referanslar

Gratsky MA. et al. Hearing Loss after Cardiac Surgery in Infancy: An Unintended Consequence of Life-Saving Care. The Journal of Pediatrics, 2018; 192: 144 DOI: 10.1016/j.jpeds.2017.09.049

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler