Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

10 Mart 2020 itibariyle, 2019 yeni koronavirüsün (SARS-CoV-2) dünya çapında 110.000'den fazla enfeksiyon ve 4000 ölümden sorumlu olmasına rağmen enfekte çocukların epidemiyolojik özellikleri ve klinik özelliklerine ilişkin veriler sınırlıdır. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan 72.314 vakanın yakın tarihli incelemesi, vakaların% 1'inden daha azının 10 yaşından küçük çocuklar olduğunu göstermiştir. Yapılan bu çalışmada, çocuklarda hastalık spektrumunu belirlemek için SARS-CoV-2 ile enfekte olan ve Wuhan'daki 16 yaşın altındaki enfekte çocukları tedavi etmek için merkezi hükümet tarafından atanan tek merkez olan Wuhan Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar değerlendirilmiştir. Ayrıca SARS-CoV-2 enfeksiyonu doğrulanmış veya şüphelenilen kişilerle bilinen teması olan hem semptomatik hem de asemptomatik çocuklar değerlendirilmiştir. Koronavirüs, RNA'nın belirlenen yöntemlerle saptanması için nazofaringeal veya boğaz çubukları elde edildi ve araştırmacılar klinik sonuçlar 8 Mart 2020'ye kadar izlediler.

Çocukların COVID-19'a Verdikleri Tepkiler

Yapılan çalışmada, 28 Ocak - 26 Şubat 2020 arasında değerlendirilen ve test edilen 1391 çocuğun toplam 171'inde (%12,3) COVID-19 enfeksiyonu olduğu doğrulandı ve enfekte olan çocukların ortalama yaşı 6,7’dir. Hastalık sırasında herhangi bir zamanda çocukların %41,5’inde ateş mevcuttu, ayrıca diğer yaygın belirti ve semptomlar arasında öksürük ve faringeal eritem vardı. Yapılan çalışmada ayrıca toplam 27 hastada (% 15.8) herhangi bir enfeksiyon belirtisi veya pnömoninin radyolojik özelliklerine rastlanmamıştır. Toplam 12 hastada pnömoninin radyolojik özellikleri olmasına rağmen herhangi bir enfeksiyon semptomu bulunamamıştır. Hastanede yatış sırasında 3 hastada yoğun bakım desteği ve invaziv mekanik ventilasyona ihtiyaç duyuldu ve bu hastaların hidronefroz, lösemi ve intusussepsiyon gibi hastalıkları mevcuttu ayrıca 6 hastada (%3,5) lenfopeni (lenfosit sayısı, litre başına <1,2 × 109) vardı. Yapılan çalışmada en sık rastlanılan radyolojik bulgu bilateral buzlu cam opasitesi (%32,7) idi. Hastalar arasında 10 aylık intusussepsiyonlu çoklu organ yetmezliği olan bir çocuğun yatışından 4 hafta sonra ölümü gerçekleşti ve 8 Mart 2020 itibariyle gerçekleşen ilk çocuk ölümü olduğu rapor edildi. Toplam 21 hasta genel koğuşta stabil durumdaydı ve 149 hasta hastaneden taburcu edildi.

Bu çalışmada, çocuklarda koronavirüs enfeksiyonundan kaynaklanan bir hastalık spektrumunu tanımlamaktadır. Enfekte yetişkinlerin aksine, enfekte çocukların çoğunda daha hafif bir klinik seyir görülmüştür. Asemptomatik enfeksiyonlar nadir değildir ve bu asemptomatik hastaların iletim potansiyelinin belirlenmesi, devam eden pandemiyi kontrol etmek ve önlemlerin geliştirilmesine rehberlik etmek için önemli bir rol oynamaktadır.

Medikaynak Referanslar

SARS-CoV-2 Infection in Children, Drs. Lu, J. Zhang, Y.Y. Li, and D. Liu and Drs. Shen, Xu, and Wong, The New England Journal of Medicine, 18 March 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler