Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Çocuk ve gençlerin ani kardiyak ölüm nedeniyle kaybedilmesi aileleri ve toplum için çok tahrip edici bir durumdur. Bir grup bilim insanı 3 yıllık periyotta ani kardiyak ölüm nedeniyle 500’e yakın genç Avustralya ve Yeni Zelandalı ölümüne ışık tutacak yeni bir çalışma yaptılar.

Araştırmacılar yaptıkları prospektif, toplum tabanlı çalışmada çocuk ve gençlerde ani kardiyak ölümü klinik ve genetik olarak incelediler. 2010-2012 yılları arasında yaşları 1-35 arasında değişen tüm nedenli ani kardiyak ölüm nedeniyle kaybedilen çocuk ve gençlerin demografik, klinik özelliklerini ve otopsi bilgilerini değerlendirdiler. Toksikoloji ve histolojik çalışmalarıda içeren kapsamlı otopsinin ardından nedeni bulunamayan vakalarda klinik olarak bağlantılı kardiyak gen mutasyonları için en az 59 kardiyak gen analiz edildi.

Toplam 490 ani kardiyak ölüm tanımlandı. Yıllık insidansı 1-35 yaş arasındaki kişilerde 1,3/100,000’di ve bunların %72’si erkek çocuklarından ve genç erkeklerden oluşuyordu. Ani kardiyak ölüm insidansı yılda 100,000 kişide 3,2 oranıyla en yüksek 31-35 yaş aralığındaydı. Açıklanamayan kardiyak ölüm insidansı ise 100,000’de 0,8 oranıyla 16-20 yaş aralığında en yüksekti. Ani kardiyak ölüm nedenleri için en sık %24 oranıyla koroner arter hastalıkları ve %16 oranı ile kalıtımsal kardiyomiyopatiler ile karşılaşıldı.

31-35 yaş aralığı dışında tüm yaş gruplarında en sık karşılaşılan bulgu %40 oranıyla açıklanamayan ani kardiyak ölümlerdi. 31-35 yaş aralığında ise koroner arter hastalıkları en sık görülendi. Nedeni açıklanamayan ani kardiyak ölümler nedeni açıklanabilenlere göre daha genç yaş ve gece ölümleri ile bağımsız olarak ilişkili bulundu. Nedeni açıklanamayan 113 ani kardiyak ölüm vakasına genetik testler yapıldığında 31’inde klinik olarak ilişkili kardiyak genetik mutasyon tanımlandı. Çalışma boyunca nedeni açıklanamayan ani kardiyak ölüm vakasından %13’ünde kalıtımsal kardiyovasküler tanısı kondu.

Medikaynak Referanslar

Bagnall et al. A Prospective Study of Sudden Cardiac Death among Children and Young Adults, N Engl J Med 2016; 374:2441-2452 June 23, 2016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler