Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Baylor Üniversitesi'nin küresel obezite salgını hakkında fikir veren bir araştırması, pazardan elde edilen gıdaların geleneksel diyet dışında tüketilmesindeki farklılıklar, günlük yakılan toplam kalorilerdeki farklılıklar, yerli Amazon çocuklarının vücut yağlarıyla güvenilir bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Antropoloji, CIFAR Azrieli Global Scholar, Baylor Üniversitesi’nden araştırma başyazarı, Yardımcı Doçent Samuel Urlacher, çocukluk çağı obezitesinin gelişiminde düşük enerji harcamasına karşı zayıf beslenmenin öneminin belirsizliğini koruduğunu belirtmiştir. Urlacher, altın standart enerji harcaması ölçümlerini kullanarak, Amazon'daki kırsal toplayıcı-bahçıvan çocukların, her gün, şehirlerindeki daha şişman akranları ile yaklaşık olarak aynı toplam kalori miktarını ve hatta her gün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklarla aynı sayıda kalori harcadıklarını bildirmiştir. Ayrıca Urlacher, alışılmış fiziksel aktivite ve bağışıklık aktivitesi gibi şeylerin çeşitliliğinin, örneklerindeki çocukların günlük enerji harcamaları üzerinde tespit edilebilir bir etkisi olmadığını belirtmiştir.

Urlacher, tek başına bu ilk sonucun, çocukların farklı yaşam tarzları ve çevrelerdeki günlük enerji harcamalarında görece istikrar bulduklarını doğrulamak açısından heyecanlı olduğunu ifade etmiştir. Urlacher, ancak çalışmalarının daha da ileri gittiğini belirtmiş, bunun daha yüksek kalorili pazar yemekleri yiyen ancak her gün daha az kalori harcayanların değil, Amazon çocuklarının daha fazla vücut yağına sahip olduğunu gösterdiğini söylemiştir.

Son olarak Urlacher, bu bulgularla birlikte, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde hızlı kentleşme ve pazar entegrasyonu bağlamında, diyetteki değişikliğin, çocuk obezitesinde küresel yükselişe neden olan baskın faktör olduğu görüşünü desteklemekte olduğunu vurgulamıştır. NCD Risk Faktörü İşbirliğine göre, okul çağındaki çocuklar ve ergenler arasında küresel aşırı kilo / obezite oranı 1975'te %4'ten 2016 itibariyle %18'e yükselmiştir. Bilim insanları, bunun büyük bir küresel sağlık krizini yansıttığına dikkat çekmişlerdir. Fazla kilolu / obez çocuklar genellikle yetişkinlikte kalmakla birlikte daha kısa yaşam beklentisindedir. Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanma riskleri daha yüksektir.

Çift etiketli su kararlı izotop izleme yöntemi

Urlacher ve yardımcı araştırmacılar, erken pazar entegrasyonu ve aşırı kilolu / obeziteye geçiş sırasında okul çağındaki çocukların diyetlerini ve enerji harcamalarını araştırmak için Amazon Ekvador'daki 43 kırsal ve şehir çevresindeki 34 Shuar çocuğu arasında veri topladıklarını bildirmişlerdir. Bilim insanları, kırsal çalışma örneğindeki çocukların coğrafi olarak izole bir bölgede yaşadıklarını ve ağırlıklı olarak avcılık, balıkçılık, yiyecek arama ve küçük ölçekli bahçeciliğe dayalı geçim temelli bir yaşam tarzına inandıklarını belirtmişlerdir. Buna karşılık, kent çevresi çalışma örneğindeki çocukların yollara, hastaneye, mağazalara, restoranlara ve diğer pazar olanaklarına erişimi olan bölgesel bir pazar merkezinde yaşadıkları bildirilmiştir. Haneler arasında pazar entegrasyonundaki farklılığı ölçmek için araştırmacılar, gelir ve akan suya erişim gibi şeyler hakkında bilgi topladıklerını, ayrıca giyilebilir cihazlar kullanarak çocukların fiziksel aktivitesini ve minimal invaziv parmaktan kan örneklerinde biyobelirteçleri ölçerek bağışıklık aktivitesini ölçmüşlerdir. En önemlisi, araştırmacılar, çift etiketli su kararlı izotop izleme yöntemini kullanarak çocukların günlük enerji harcamalarını ve respirometri kullanarak çocukların dinlenme enerji harcamalarını hem katılımcı dostu, altın standart teknikler kullanarak ölçtüklerini bildirmişlerdir.

Çalışmanın sonuçları, günlük enerji harcamasında değil, pazar gıdalarının tüketimindeki farklılıkların çocukların vücut yağlarıyla ilgili olduğunu göstermiştir. Urlacher, piyasa entegrasyonunun ölçülen günlük enerji harcamaları üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığına dair bulguların, yetişkinler ve bebekler arasındaki önceki raporlarla tutarlı olduğunu belirtmiştir. Son olarak Urlacher, bulgularının, yetersiz beslenmenin çocukluk çağı obezitesinin gelişiminin altında yatan en önemli faktör olduğuna işaret eden artan bir araştırma kitlesiyle uyumlu olduğunu sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Emily Henderson, Study offers new insight into the global obesity epidemic, News Medical, Jan 17 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler