Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

On ila 24 yaşları arasındaki gençlik depresyonu stresin önde gelen nedeni ve gelecekteki hastalıklar ve bozukluklar için olası bir risk faktörüdür. Elsevier tarafından yapılan bir çalışmaya göre, çocuklukta veya ergenlikteki depresyon yetişkinlikte yüksek endişe düzeyleri ve madde suistimali sorunlarına yol açmakta, sağlığı ve sosyal işlevleri bozmakta, mali zorluklar, yetersiz eğitim ve suç oranlarında artışla ilişkilendirilmektedir. Her on iki çocuktan birisi 9-16 yaşları arasında depresyon geçirmektedir. Kızlarda erkeklerden daha sık görülmektedir. Yaygın bir çocukluk çağı rahatsızlığı olmakla birlikte, sıklıkla ebeveynler, öğretmenler ve çocuk hekimleri tarafından gözden kaçmaktadır.

Literatüre göre depresyonla ilişkili olarak çocuklara yardımcı etkili tedaviler mevcuttur. Ancak depresyonlu çocukların çoğu hiç tedavi almazlar ve kendi başlarına bu zorlukla mücadele etmek durumunda kalırlar. Bu çalışma bu soruna parmak basmıştır. Çalışmadaki 9-16 yaşlarındaki çocuklar görüşmeler sırasında depresyon semptomları açısından değerlendirilmiş ve ebeveynlerinden biri ile de görüşülmüştür. Katılımcılar zihinsel sağlık durumlarının değerlendirilmesi için 19, 21, 25 ve 30 yaşlarında takip edilmiştir, sağlık, varlık, adli ve sosyal durumları açısından gerçek dünyadaki fonksiyonları gözden geçirilmiştir.

Çalışma bulgularına göre, çocuklarda depresyon tanısı yetişkinlikte sağlık ve esenlik durumunda kötüleşme ile ilişkiliydi, ailesel sorunlar, istismar, düşük sosyoekonomik durum gibi olumsuz sonuçlara sebep olmuştu. Depresif duygudurum yetişkinlik döneminde de devam etmişti. Zihinsel sağlık hizmetlerine erişen çocuklar yetişkinlik çağına girdiklerinde zihinsel sağlık sorunlarının devam etme ihtimali azalıyordu. Ancak madde kullanımı dahil diğer önemli alanlarda sorunlar yaşamaya devam etmişlerdir. Demek ki çocukluk çağı zihinsel sağlık hizmetleri gelecekteki tüm sağlık sorunlarına karşı tek başına bir deva olmayabilir.

Çalışma bulguları zamanında ve etkili tedavinin önemini ve yetişkinlik çağına girerken ilave destek almanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Çocuklar, aileleri ve okul üzerinde depresyon yükünü değerlendirirken bir kamu sağlığı perspektifinden baktığımızda, çocukluk depresyonunu saptamak veya risk altındaki çocukları belirlemek amacıyla kanıt bazlı önlem ve tedavileri kullanmak için daha iyi tarama süreçleri ve çocukluk depresyonunun risk faktörlerini giderecek daha iyi çalışmalar gerçekleştirilmelidir.

Medikaynak Referanslar

Twenty-year study links childhood depression to disrupted adult health and functioning (2021). Available at: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210621123709.htm (Accessed: 16 July 2021).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler