Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni bir araştırmada, fiziksel şiddete maruz kalmanın zihinsel sağlık sorunlarına neden olduğuna dair güçlü kanıtlar sağlanmıştır.

Önceki araştırmalar, fiziksel şiddete uğramış çocukların zihinsel sağlık sorunlarına daha fazla maruz kalma ihtimali bulunduğunu ancak önceden var olan zayıflıkların, çocukları hem fiziksel şiddete uğrama hem de daha kötü zihinsel sağlık sonuçları yaşayabilmeleri olasılığını arttırdığına dair çok az bir nedensel bağlantı delili sunduğunu göstermiştir.

Bu yeni çalışmada, fiziksel şiddete maruz kalan çocuklarda direniş potansiyelini gösteren araştırmacıları destekleyecek şekilde, fiziksel şiddete uğramanın zararlı etkilerinin zamanla azaldığını tespit edildi.

Çalışma, King's College London'da bulunan Twins Early Development Study'in (TEDS) 11.108 katılımcısını içeriyordu. Araştırmacılar, ikizleri araştırarak fiziksel şiddete maruziyet ve zihinsel sağlık sonuçları arasındaki ilişkileri incelediler. Daha sonra genlerinin karışık etkileri ve ortak çevresel etkileri hesaba kattılar çünkü aynı genlere ve ev ortamlarına sahip hem monozigot ("özdeş") ikizleri ve tüm genlerini paylaşmayan fakat aynı ev ortamlarına sahip dizigotik ("özdeş olmayan") ikizleri üzerinde çalıştılar. Anketi hem çocuk hem de ebeveynler doldurdu. Ankette, 11-14 yaşlarında akran mağduriyeti ile 11 ve 16'da zihinsel sağlık zorlukları araştırıldı.

Etki büyüklüğü, paylaşılan çevre faktörleri ve genetik kontrolden önce daha güçlüydü. Sonuçlar fiziksel şiddete maruz kalmanın, bu çocukların yaşadığı kötü zihinsel sağlık sonuçları için kısmen sorumlu tutulduğunu doğruluyordu.

Fiziksel Şiddet İlerde Ciddi Psikiyatrik Sorunlara Yol Açabiliyor

Araştırmacılar, karıştırıcı faktörlerin ortadan kaldırılmasının eşzamanlı anksiyete, depresyon, hiperaktivite ve dürtüsellik, dikkatsizlik ve davranış problemlerine, fiziksel şiddete maruz kalmanın nedensel katkısı olduğuna karar verdiler. İki yıl sonra anksiyete üzerindeki etki devam etti. Beş yıl sonra, bu sonuçların hiçbirinde bir etki gözlenmedi, ancak 11 yaşında fiziksel şiddete uğramış olan 16 yaşındaki çocuklar, paranoyak düşünceler ya da bilişsel düzensizlikleri (düşüncelerin kaybolması eğilimi) daha yüksekti.

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların, fiziksel şiddete uğramanın zayıf akıl sağlığı sonuçlarına yol açtığını göstermesine rağmen, aynı zamanda dayanma potansiyelini vurgulayarak bir umut mesajı da sunduğunu belirttiler. Fiziksel şiddete maruz kalmanın, zihinsel sağlık üzerindeki etkisinin zamanla azalmasıyla, çocuklarda orta dönemde iyileşme sağlanabileceğine dikkat çektiler. Bulguların, çocuk ve ergenler için zihinsel sağlık bakımına sürekli desteğin önemini vurguladığını aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Timothy Singham et al. Concurrent and Longitudinal Contribution of Exposure to Bullying in Childhood to Mental HealthThe Role of Vulnerability and Resilience. JAMA Psychiatry, 2017

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler