Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hindistan'daki doktorlar, yarısından fazlası 50 yaşın altında, doğrulanmış COVID-19'lu 205 yetişkin üzerinde çalışmıştır. İncelenenlerin %14'ü tam aşılıydı, %15'i kısmen aşılıydı ve geri kalanı aşısızdı. Hepsinin akciğerlerinin bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları elde edilmiştir.

Araştırmacılar, her bir akciğerin beş lobunun her birini, lobda virüs tutulumu olmadığı için 0 ile lobun %75'inden fazlasının etkilendiği anlamına gelen 5 arasında değişen bir ölçekte puanlamıştır.

MedRxiv'de yayınlanan bir rapora göre, olası bir 25 puanı üzerinden, ortalama akciğer BT şiddet puanı tam aşılı hastalarda 0, kısmen aşılanmış hastalarda 4 ve aşılanmamış grupta 11'di.

Kentucky'deki Louisville Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Dr. Jaimin Trivedi Reuters'e, bulguların "aşılamanın bazı hastalarda enfeksiyonu önlemese de COVID-19 hastalığının şiddetini azalttığı gerçeğinin" altını çizdiğini söylemiştir.

Medikaynak Referanslar

"COVID-19 Vaccines May Protect Patients' Lungs". Medscape, 2021, https://www.medscape.com/viewarticle/956031?src=. Accessed 16 Aug 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler