Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

COVID-19 sonrası birçok kişide uzun süren semptomlar görüldüğüne ilişkin artan kanıtlara ek olarak, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları pandeminin ilk aylarında enfekte olan bazı kişilerde enfeksiyon sırasında ve sonrasında periferik nöropati (ellerde ve ayaklarda ağrı, karıncalanma ve uyuşma) saptamıştır.

Pandeminin ilk yılında SARS-CoV-2 için test edilen 1.500'den fazla kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, araştırmacılar pozitif test sonucuna sahip kişilerde testleri negatif olanlara göre ağrı, uyuşma veya karıncalanma bildirme olasılığının yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu bulmuştur.

Washington Üniversitesi Ağrı Merkezi klinik araştırma şefi kıdemli araştırmacı Simon Haroutounian ‘HIV ve zona gibi birkaç viral enfeksiyon periferik nöropati ile ilişkilidir, çünkü virüsler sinirlere zarar verebilir. COVID-19 testi pozitif çıkan hastaların yaklaşık %30'u tanı sırasında nöropati semptomları bildirdi ve bunların %6-7'sinde semptomlar 2 hafta ile 3 ay arasında devam etti. Bu virüsün periferik sinirler üzerinde kalıcı etkileri olabileceğini düşündürüyor. Viral bir enfeksiyonun artan nöropati riski ile ilişkili olup olmadığını anlamak önemlidir. AIDS salgını başladıktan sonra birkaç yıl HIV enfeksiyonunun nöropatiye neden olduğunu bilmiyorduk. Sonuç olarak birçok kişi nöropati tanısı konmadığından ağrı için tedavi edilmediler. Aynı durum COVID-19 ile gelişen nöropatisi olan hastalar için de geçerli olabilir’ demiştir.

COVID-19 ile ilgili olarak tanımlanmış bir nöropati tanısı olmamakla birlikte Haroutounian nedenden bağımsız olarak nöropati tedavilerinin benzer olduğunu söylüyor. ‘Şu anda net tanı kriterleri veya COVID periferik nöropatisi olarak bilinen tanımlanmış bir sendrom olmasa da bu hastalara yardım etmemiz mümkün’ demiştir.

Araştırma ekibi, 16 Mart 2020 ile 12 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde COVID-19 testi yapılan kişilere anket uyguladı. 1.556 katılımcıdan 542'sinde COVID-19 testi pozitif ve 1.014'ünde negatifti. Testi pozitif çıkan kişiler daha sağlıklı ve daha genç olma eğilimindeydi ve %29'u tanı anında nöropati semptomları bildirdi. COVID-19 testi negatif olan katılımcıların yaklaşık %13'ünde nöropati saptandı. Bu bulgunun virüsün periferik nöropati semptomlarına neden olma olasılığını güçlendirdiği düşünülmüştür.

Harutyunyan çalışma tek merkezde yürütüldüğünden bulguların doğrulanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacağını söyledi. ‘Ayrıca çalışma hastaları yüz yüze görüşmeler ve fizik muayeneler yerine bir ankete verdikleri yanıta göre değerlendirildi. Veriler delta veya omicron varyantları öncesinde toplandı. Biz devam eden sinir semptomları olan bazı hastaları izlemek ve ağrılarına neyin neden olduğunu öğrenmek istiyoruz’ demiştir.

Medikaynak Referanslar

COVID-19 infection linked to higher risk of neuropathy, Science Daily March 2022
 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler