Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Trinity College Dublin, İrlanda'dan Liam Townsend ve meslektaşları tarafından 9 Kasım'da açık erişim dergisi PLOS ONE'da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, akut COVID-19 enfeksiyonu olan kişilerin yarısından fazlası ilk hastalıklarından 10 hafta sonra kalıcı yorgunluk yaşamaya devam ediyor.

Yorgunluk, COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerin en yaygın ilk başvuru şikayetlerinden biridir. COVID-19'un uzun vadeli sonuçları iyi incelenmemiştir ve virüsün bir post-viral yorgunluk sendromunu tetikleme potansiyeline sahip olduğu endişesi ortaya çıkmıştır.

Yeni çalışmada, araştırmacılar, daha önce SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş 128 çalışma katılımcısında yorgunluğun yanı sıra COVID-19 şiddeti, laboratuvar belirteçleri, inflamatuar belirteç seviyeleri ve önceden var olan koşullar dahil olmak üzere hasta özelliklerini izlediler. İrlanda, Dublin'deki St. James Hastanesi'ndeki COVID-19 sonrası ayakta tedavi kliniğinden idahil edilen katılımcıların % 54’ü kadındı ve ortalama 49.5 yaşındaydı (standart sapma ± 15 yıl). Katılımcıların% 55,5'i COVID-19 tedavisi için hastaneye kaldırılırken geri kalanı ayakta tedavi gördü. Ortalama olarak, bir hastaneden taburcu olduktan 72 gün sonra veya ayaktan hasta olarak tedavi ediliyorsa, tanıdan 14 gün sonra çalışma için değerlendirildi.

Chalder Yorgunluk Ölçeğindeki (CFQ-11) puanlarına göre, çalışma katılımcılarının % 52,3'ü (67/128) COVID-19 enfeksiyonundan en az 6 hafta sonra değerlendirme noktasında yorgunluk kriterlerini karşıladı. Hastaların sadece % 42,2'si (54/128) tam sağlıklarına döndüğünü hissettiğini bildirdi. Daha da önemlisi, COVID-19'un şiddeti, hastaneye yatma ihtiyacı veya enfeksiyondan sonra kalıcı yorgunluk yaşama olasılığı ile rutin laboratuvar inflamasyon belirteçleri arasında bir ilişki yoktu. Çalışma, popülasyon kohortunun ağırlıklı olarak beyaz ve İrlandalı olması ve hastaların takip olmaksızın yalnızca tek bir zaman noktasında değerlendirilmesiyle sınırlı olsa da, yazarlar ayrıca kadın cinsiyetinin ve anksiyete veya depresyon öyküsünün şiddetli yorgunluk grubunda daha yaygın olduğunu bulmuşlardır (kadınlarda X2 = 9.95, p = 0.002; depresyon öyküsü için X2 = 5.18, p = 0.02).

Yazarlar şöyle de ekliyor: "Bu çalışma, COVID sonrası yorgunluğun yükünü vurgulamaktadır. Ayrıca, COVID sonrası yorgunluğun ilk enfeksiyonun şiddetiyle ilgisi olmadığını göstermektedir, bu nedenle gelişimini tahmin etmek kolay değildir."

Medikaynak Referanslar

Townsend L, Dyer AH, Jones K, Dunne J, Mooney A, Gaffney F, et al. (2020) Persistent fatigue following SARS-CoV-2 infection is common and independent of severity of initial infection. PLoS ONE 15(11): e0240784. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240784

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler