Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Aralık 2019 itibari ile SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı Coronavirus salgını (Covid-19) ortaya çıkmıştır. Bu retrospektif kohort çalışmasına Jinyintan Hastanesi ve  Wuhan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yatan COVID-19 tanısı laboratuvarda doğrulanmış, 31 Ocak 2020 tarihine kadar taburcu olan ya da ex olan tüm erişkin hastalar dahil edilmiştir.

Çalışmaya dahil edilen 191 hastanın 137’si taburcu olmuş, 54’ü hastanede ex olmuştur. Hastaların %48’inde, hipertansiyon en sık olmak üzere (%30) diabet ve koroner kalp hastalığı takip ettiği komorbiditeler vardı.

Çok değişkenli regresyon modeli, ölümlerin ileri yaş, kabul sırasında yüksek SOFA skoru ve 1 μg/mL üzerinde d-dimer düzeyi ile ilişkili olduğunu gösterdi. Hayatta kalanlarda virüs yayma süresi medyan 20 gündü, ex olan hastalar da SARS-CoV-2 ölüme kadar pozitif olarak tespit edildi.

Ex olan hastaların tamamında sepsis gelişmişti 

Sepsis gelişme süresi, hastalık başlangıcından sonra medyan 9 gündü. Procalcitonin düzeyi hastaneye başvuru sırasında hayatta kalanların %84’ünde <0.1 ng/ml ve %12’sinde  ≥0.1 - <0.25 ng/ml aralığındaydı.

Klinik süreçte, d-dimer, cTnI-hs, serum ferritin, LDH ve IL-6 düzeyleri ex olanlarda, hayatta kalanlara göre belirgin şekilde yükselmişti ve hastalığın kötüleşmesiyle birlikte artmıştı.

Uzamış virüs yayma süresi, infekte hastaların izolasyon stratejisi ve gelecekteki optimal antiviral tedavi uygulamaları için rasyonel sağlamaktadır.

Medikaynak Referanslar

Published online March 9, 2020 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler