Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bu vaka raporunda, COVID-19 ve klinik olarak anlamlı koagülopati, antifosfolipid antikorları ve çoklu enfarktüsleri olan bir hasta tanımlanmıştır. Bu hasta, COVID-19 hastaları için belirlenmiş yoğun bakım ünitesinde bu bulgulara sahip üç hastadan biriydi. Çin'in Wuhan kentindeki Tongji Hastanesinin Çin-Fransız Yeni Şehir Şubesi'ndeki Peking Union Tıp Koleji Hastanesi'nden multidisipliner bir ekip tarafından yönetilen bu birim, COVID-19 salgını sırasında en kritik hastaları kabul etmek üzere acil olarak kuruldu. Tüm hastalarda şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARSCoV-2) enfeksiyonu, ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi veya serolojik testle doğrulandı.

Hipertansiyon, diyabet ve inme öyküsü olan 69 yaşında erkek hasta ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal ve baş ağrısı ile başvurdu. Hastaya 25 Ocak 2020'de SARS-CoV-2'yi tespit eden RT-PCR testi temelinde COVID-19 tanısı kondu. İlk tedavi destekleyici nitelikteydi; bununla birlikte, hastalık daha sonra invaziv mekanik ventilasyonun başlatılmasını gerektirecek şekilde hipoksemik solunum yetmezliğine ilerledi. Muayenede, hastanın alt ekstremitelerde iki taraflı ve sol elin ikinci ve üçüncü parmaklarında iskemi kanıtı vardı. Beynin bilgisayarlı tomografik görüntülemesinde çoklu vasküler bölgelerde bilateral serebral infarktlar görüldü. Hastanın (Hasta 1) yoğun bakım ünitesine kabul edilmesiyle ilgili laboratuvar sonuçları arasında lökositoz, trombositopeni, yüksek bir protrombin zamanı ve kısmi tromboplastin zamanı ve yüksek seviyelerde fibrinojen ve D-dimer bulunmaktadır. Sonraki serolojik testler, antikardiyolipin IgA antikorlarının yanı sıra anti- β2-glikoprotein I IgA ve IgG antikorlarının varlığını da gösterdi.

Tongji Hastanesinde COVID-19 hastaları için özel yoğun bakım ünitesinde benzer bulgulara sahip iki hasta daha görüldü. Bu hastalarda serolojik testler, antikardiyolipin IgA antikorlarının yanı sıra anti-β2-glikoprotein I IgA ve IgG antikorları için pozitifti. Hastalar akut olarak hasta iken test yapılmasına rağmen, hiçbir hastada lupus antikoagülan saptanmadı.

Antifosfolipid antikorları anormal olarak fosfolipid proteinlerini hedefler ve bu antikorların varlığı, antifosfolipid sendromunun teşhisinde merkezidir. Bununla birlikte, bu antikorlar kritik hastalığı ve çeşitli enfeksiyonları olan hastalarda geçici olarak ortaya çıkabilir. Bu antikorların varlığı nadiren yaygın intravasküler pıhtılaşma, heparine bağlı trombositopeni ve trombotik mikroanjiyopati gibi kritik hastalarda diğer multifokal tromboz nedenlerinden ayırt edilmesi zor olan trombotik olaylara yol açabilir.

Medikaynak Referanslar

Zhang Y et al. Coagulopathy and Antiphospholipid Antibodies in Patients with COVID-19. N Engl J Med. N Engl J Med. 2020 Apr 23;382(17):e38. doi: 10.1056/NEJMc2007575. Epub 2020 Apr 8.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler