Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Nature dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar 285 COVID-19 hastasının SARS-CoV-2’ye karşı antikor yanıtlarını raporladı. Semptomlar görülmeye başlandıktan 19 gün sonra hastaların %100’ünde immünglobulin-G (IgG) pozitif sonuç verdiği görüldü.
Değerlendirmede manyetik kemilüminesan bir enzim immünassay (MCLIA) kullanıldı.

Semptomlar görüldükten yaklaşık 17-19 gün sonra IgG pozitif saptanan hastaların oranı %100 iken, semptomlar görüldükten yaklaşık 20-22 gün sonra IgM pozitif saptanan hastaların oranı %94 olarak saptandı.

Serokonversiyon çalışması için başlangıçta seronegatif olan 26 hasta takip edilebildi ve serokonversiyonun gözlem süresi içerisinde gerçekleştiği gözlemlenebildi. Bu hastaların tümünde semptom oluşumundan 20 gün sonrasına kadar IgG veya IgM serokonversiyonu oluştu. Hem IgG hem de IgM için ortalama serokonversiyon süresi semptom sonrası 13 gündü.

3 türde serokonversiyon gözlemlendi;

  • IgG ve IgM aynı anda serokonversiyonu
  • IgG’den önce IgM serokonversiyonu
  • IgG’den sonra IgM serokonversiyonu


Bunların yanısıra plato IgG düzeylerinin farklı hastalar arasında 20 kata kadar değişiklik gösterebildiği görüldü. Antikor düzeyi ile hastalık şiddeti arasında ise bir bağlantı kurulamadı.
Yazarlar yayınladıkları veriler ile virüs spesifik antikor testlerinin faydalı olabileceği 2 alanı belirttiler;

  • Negatif RT-PCR sonucu alınan şüpheli vakaların tanısında nükleik asit testlerine tamamlayıcı olarak
  • Temaslı takibinde asemptomatik enfeksiyon aranması durumunda

Yine çalışma grubunda nükleik asit testi negatif olup IgG ve/veya IgM pozitif saptanan 7 hasta gözlemlenmiştir. Yazarlar bu veriler ile serolojik testlerin COVID pandemisinde doğru tahminlere ulaşılabilmesi için önemini vurgulamaktadır.

Medikaynak Referanslar

Long, Q., Liu, B., Deng, H. et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0897-1

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler