Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaşlı insanların COVID-19'a karşı daha savunmasız olduklarını bilmekle birlikte, erkek olmak başka bir önemli risk faktörü olarak ortaya çıkmıştır. COVID-19 şiddetinde cinsiyet farklılığının ilk belirtileri, şehir kilitlendikten kısa bir süre sonra Wuhan'daki hastane kayıtlarından ortaya çıkmıştır. 30 Ocak'ta, Shanghai Jiaotong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir ekip, 1 Ocak ve 20 Ocak tarihleri ​​arasında Jinyintan Wuhan hastanesine başvuran 99 COVID-19 hastası hakkında bir rapor yayınlamış ve kabul edilen hastalar arasında erkeklerin kadınlara oranla iki katından fazla olduğunu buldular. Araştırmacılar ölümler arasında da cinsiyet farkı olduğunu belirttiler. Örneğin, 21-30 Ocak arasında Wuhan'daki 21 hastaneden gelen ölüm verileri, ölenlerin yüzde 75'inin erkek olduğunu ortaya koymuştur. O zamandan beri, diğer ülkelerde yapılan daha büyük çalışmaların bu önceki bulguları desteklediği gözlemlenmiştir. Örneğin İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da yoğun bakıma başvuran kritik hastaların yaklaşık yüzde 70'i erkek olduğu ve erkeklerin oranının kadınlardan daha yüksek olduğu belirtilmiştir. New York'taki hastanelerde 4000'den fazla COVID-19 hastasının üzerinde yapılan bir araştırma, yüzde 62'sinin erkek olduğunu tespit etmiş olmakla birlikte aradaki farkın, farklı enfeksiyon oranlarından kaynaklanmadığını göstermiştir. Ayrıca, New York araştırması, eşit sayıda erkek ve kadının virüse yakaladığını ancak erkeklerin ciddi hastalık ve ölüme doğru ilerlemesinin daha olası olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmacılar daha önce ortaya çıkan iki koronavirüs hastalığı olan SARS ve MERS'in de erkekleri orantısız olarak etkilediğini belirtmişlerdir. Ancak genel olarak solunum yolu enfeksiyonlarında durum böyle değildir. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ile ilgili raporda, 2017 ila 2019 arasında, çoğunlukla influenza ve viral pnömoni nedeniyle kritik hastalığı olan hastalar hakkındaki cinsiyet verilerine de bakılmış olup araştırmacılar bu kohortta fazladan erkek olduğunu ancak oranın her 46 kadın ölümü için 54 erkek ölümünün gerçekleşerek daha az olduğunu ifade etmişlerdir.

COVID-19 şiddetinde cinsiyet farkının olası nedenleri

Araştırmacılar cinsiyet farkının olası bir nedeninin sigara içmek olduğunu ve Çin'de erkeklerin yarısından fazlasının sigara içtiğini ancak kadınların sadece yüzde 5'inin sigara kullandığını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalar tütün dumanının, akciğer hücrelerinin, virüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı ACE2 adı verilen bir yüzey proteini üretmesine neden olduğunu göstermektedir. Bu durum, sigara içmenin hücreleri virüse daha duyarlı hale getirdiği anlamına gelebilir. Bununla birlikte, Los Angeles, California Üniversitesi'nde Hua Linda Cai tarafından yapılan bir analize göre, bu hipotez veriler tarafından desteklenmemektedir. Şu anda sigara içenler Çin'de COVID-19 ile ağır hasta olan insanların sadece yüzde 12,5'ini oluşturuyor, bu da genel nüfusun sigara içenlerin oranından çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar başka bir olasılığın, erkeklerin özellikle yaşlı erkeklerin genellikle kadınlardan daha kötü durumda olmalarına bağlamaktadır. Çünkü hepsi COVID-19 şiddetine bağlı daha yüksek obezite, yüksek tansiyon, diyabet, kanser ve akciğer ve kardiyovasküler hastalık oranlarına sahip olma eğilimi göstermektedir. New York araştırmasının yazarları bu koşulları analizlerine dahil ettiklerinde, cinsiyetin artık ciddi COVID-19 için ana risk faktörlerinden biri olmadığını keşfettiler. Kadınların doğal olarak daha güçlü bağışıklık savunmasına sahip olabileceği muhtemel bir fikir olarak ortaya çıkmıştır. Östrojen ve progesteron gibi kadın cinsiyet hormonlarının bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair bazı kanıtlar da olmasına karşın bu henüz COVID-19'da spesifik olarak araştırılmamıştır. Başka bir olasılık ise erkeklerin daha az hijyenik olmaları olarak ifade edilebilir. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Kunihiro Matsushita, erkeklerin el yıkama gibi temel sanitasyon önlemlerine uyma olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtmiştir. Çin'deki cinsiyet farklılıkları üzerine yapılan bir çalışmada, hastanede COVID-19 olan erkeklerin de grip ve bakteriler de dahil olmak üzere diğer virüsleri taşıma olasılıklarının daha yüksek olduğu ve bunun COVID-19 semptomlarının şiddetini artırabileceği bulunmuştur.

Medikaynak Referanslar

Why are men more likely to get worse symptoms and die from covid-19?, Graham Lawton, 16 April 2020, NewScientist

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler