Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni koronavirüs enfeksiyonunun kalp üzerindeki etkilerini incelemek için kardiyak manyetik rezonans (CMR) görüntüleme kullanan yeni bir çalışmada, asemptomatik veya hafif COVID-19 vakalarından kurtulan 26 yarışmacı sporcunun 4'ünde miyokarditi düşündüren işaretler gösterildiği bildirilmiştir. Bu ve benzeri bulgular endişe verici olmakla birlikte, yorumcular sonuçların yaygın CMR taramasının uygun olduğunu göstermediğini belirtmişlerdir. Yapılan çalışmada miyokardit belirtileri gösteren 4 hastadan ikisinde COVID-19 semptomu bulunmadığı ancak rutin testte pozitif çıktığı belirtilmiş olup ilave 12 öğrenci sporcunun (% 46), önceki miyokardiyal yaralanmayı düşündüren, 8'inde (% 30,8) T2 yükselmesiz LGE olan geç gadolinyum artışı (LGE) gösterdiği bildirilmiştir. Çalışmanın başyazarı MBBS, MD Saurabh Rajpal, bu bulgunun daha önce miyokardiyal hasar olabileceğini veya atletik miyokardiyal adaptasyonu önerebileceğini ifade etmiştir.

11 Eylül'de JAMA Cardiology'de yayınlanan araştırma raporunda, Columbus'daki Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Rajpal ve meslektaşları, Haziran ve Ağustos ayları arasında RT-PCR'da COVID-19 için pozitif çıktıktan sonra spor tıbbı kliniğine sevk edilen rekabetçi sporculardaki kapsamlı CMR incelemelerinin bulgularını açıklamışlardır. Rajpal, üniversitenin ilkbaharda CMR görüntülemeyi oyuna geri dönmek için bir tarama aracı olarak kullanmaya karar verdiğini belirtmiştir. CMR araştırma amaçlı kullanılırken, Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin COVID-19 enfeksiyonundan sonra spor ve egzersize devam etme konusundaki son uzman görüşü, rekabetçi aktiviteyi sürdürmek için CMR görüntülemeyi gerektirmez şeklinde olmuştur. Çalışmada sporcuların hiçbirinin hastalıkları nedeniyle hastaneye kaldırılmayı gerektirmediği ve sadece %26.9'unun kısa süreli enfeksiyon sırasında boğaz ağrısı, nefes darlığı, miyalji ve ateş gibi hafif semptomları olduğu bildirilmiş olup sporculara CMR görüntülemenin yapıldığı gün elektrokardiyogram, serum troponin I ve transtorasik ekokardiyogramlar yapıldığı belirtilmiştir.

Miyokardit ile uyumlu CMR bulgularının değerlendirilmesi

Çalışmanın sonucunda tanısal ST / T dalgası değişiklikleri bulunmadığı, ventriküler fonksiyon ve hacimlerin normal, hiçbir atletin yüksek serum troponin seviyeleri göstermediği gözlemlenmiştir. Çalışmada miyokardit ile uyumlu CMR bulgularını değerlendirmek için güncellenmiş Lake Louise Kriterleri kullanılmıştır. Atlantic Health-Morristown Medical Center ve Gagnon Cardiovascular Institute, Morristown, New Jersey'de spor kardiyolojisi direktörü olan Matthew Martinez, bu küçük çalışmanın bulgularından çok fazla yararlanma konusunda dikkatli olunmasını istemiştir. Martinez, tüm görüntüleri görmediğini ancak bilmek istediği şeyin çok ince bulgular mı, açık bulgular mı ve bu semptomları olan aktif bir bireyin parçası mı olduğunu belirtmiştir. Önceden biraz daha fazla veri bilmesi gerektiğini, bu durumun, miyokardit ile ilişkilendirilen artmış ani kardiyak ölüm riskini etkileyip etkilemediğini anlayabileceğini sözlerine eklemiştir.

Amerikan Kardiyoloji Koleji Spor ve Egzersiz Bölüm Başkanı olan Martinez, ACC'nin tavsiyelerine göre enfeksiyon sonrası sporcuları değerlendirmek için rutin olarak CMR kullanmadığını ifade etmiştir. Martinez, yaklaşımının, COVID enfeksiyonu öyküsü olan herkesi değerlendirmek ve önce önemli semptomları olan bir enfeksiyon olup olmadığını belirlemek sonra, yüksek düzeyde veya profesyonel bir sporcu iseler, EKG, eko ve troponin olduğunu belirtmiştir. Son birkaç aydır önerilerinin bu yönde olduğunu yine de bu grubu değerlendirmek için uygun bir yol olduğunu sözlerine eklemiştir.

Yapılan bu çalışma COVID-19 enfeksiyonu sonrası miyokardiyal hasarı gösteren en azından dördüncü çalışma olup araştırmacılar tıp camiasının, medyanın, özellikle sporcularda kalp hasarı risklerini ve aynı zamanda CMR'nin faydalarını abarttığı konusunda endişeler bulunduğunu ifade etmiştir.

Medikaynak Referanslar

Debra L. Beck, Observational Study Again Suggests Lasting COVID-19 Impact on Heart, Medscape,  Sep 18, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler