Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bilim insanları COVID-19'un hızlı küresel yayılmasının, pediatrik romatizmal hastalığı (PRD) olan çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonunun etkisini ve immünomodülatör ilaçların ciddi hastalık riskleri üzerindeki etkilerini değerlendirmenin ve ele almanın acil bir ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Tıp topluluğu ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan romatizmal hastalığı (RD) olanlar da dahil olmak üzere, bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler için SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile ilgili ihtiyatlı olunmasını istemiştir. Bununla birlikte araştırmacılar, bugüne kadar, RD'li yetişkinlerin veya çocukların SARS-CoV-2 ile enfeksiyon riski veya COVID-19 nedeniyle daha ciddi sonuçlar için artmış risk altında olduğunu gösteren çok az veri bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda Amerikan Romatoloji Koleji (ACR) COVID-19 Pediatrik Romatoloji Görev Gücü için Klinik Rehberlik Görev Gücü 21 Mayıs 2020'de toplanmış ve ACR liderliği tarafından COVID-19 pandemisi bağlamında PRD'li çocukları tedavi eden romatoloji sağlayıcılarına klinik rehberlik sağlamakla görevlendirilmiştir.

Araştırmacılar bu önerilerin, klinik yargıyı desteklemek, yönetimi yönlendirmek ve hizmet sağlayıcılar, hastalar ve aileler arasında ortak karar vermeyi desteklemek için oluşturulmuş olduğunu ve 18 yaşına kadar olan çocuklara rehberlik etmek için geliştirildiğini ifade etmişlerdir. Romatizmal hastalığı olan yetişkinler için kılavuz yakın zamanda yayınlanmış olup bu kılavuz ifadeleri yorumlarken, altta yatan romatizmal hastalık, mevcut hastalık aktivitesi ve tedavisi gibi bireysel hasta özellikleri ve hastanın toplumundaki SARS-CoV-2 bulaşma yaygınlığı dahil olmak üzere birden çok faktörün dikkate alınması gerektiği üzerinde durulmuştur. Araştırmacılar SARS-CoV-2'ye maruz kalan hastalara yaklaşımın, maruziyetin süresinin, yakınlığının, enfekte hastalara yaklaşımın, COVID-19 semptomlarının ciddiyetinin ve daha kötü sonuçlar için ek risk faktörlerinin varlığının dikkate alınması gerektiğini belirtmişlerdir.

Çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendromun Değerlendirilmesi

Yayımlanan bu kılavuz, COVID-19 ile ilgili literatürün hızla gelişmekte olduğunu kabul eden canlı bir belge olarak sunulmuş olup ACR, bilimsel kanıtlar biriktikçe bu ifadelerin güncellenmesini beklemektedir. Araştırmacılar çocuklarda multisistem inflamatuar sendromun (MIS-C) değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili klinik rehberliğin, ayrı bir ACR görev gücünün odak noktası olduğunu ve bu nedenle bu yazıda ele alınmadığını bildirmişlerdir. Araştırmaya katılan 7 pediatrik romatolog, 2 pediatrik enfeksiyon hastalıkları hekimi, bir yetişkin romatolog ve bir pediatrik hemşire pratisyeninden oluşan çalışma grubu 21 Mayıs 2020 tarihinde toplanmış olup PRD'li çocuk hastalar, aileleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından yöneltilen soruların gözden geçirilmesine dayalı olarak klinik sorular ve sonraki kılavuz ifadeler hazırlanmıştır. Hazırlanan kılavuzda değiştirilmiş bir Delphi yaklaşımı kullanılarak e-posta yoluyla üç tur asenkron, anonim oylamaya yardımcı olmak için bir kanıt raporu oluşturulmuş ve görev gücü üyelerine dağıtılmıştır. Araştırmacılar oylamanın, önceden tanımlanmış anlaşma seviyeleri ("anlaşmazlık"; "belirsiz"; "anlaşma") ve fikir birliği ile 9 puanlık sayısal bir puanlama sistemi kullanılarak tamamlanmış olduğunu ve bir kılavuz beyanı olarak onaylanmak için, medyan oyların orta (M) veya yüksek (H) konsensüs seviyeleri ile mutabakat için en yüksek üç parçaya düşmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Oylamanın ikinci ve üçüncü turlarında 33 kılavuz beyanı hazırlanmış ve oylanmış olup bu ifadelerin tümü, en yüksek düzeyde uzlaşı içinde medyan oy almış ve orta (n = 6) veya yüksek fikir birliği (n = 27) ile ilişkilendirilmiştir. Benzer tavsiyelere sahip ifadeler birleştirilerek 27 nihai kılavuz beyanı elde edilmiştir.

Araştırmacılar bu kılavuz ifadelerin, PRD'li çocukların SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yatkınlık açısından artmış risk altında görünmediğini gösteren mevcut literatürün gözden geçirilmesine dayanılarak oluşturulmuş olduğunu ve COVID-19 ile ilgili literatürün, gelecekteki güncellemelerle birlikte hızla geliştiğini kabul eden canlı bir belge olarak sunulduğunu belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Wahezi DM, Lo MS, Rubinstein TB, Ringold S, Ardoin SP, Downes KJ, Jones KB, Laxer RM, Pellet Madan R, Mudano AS, Turner AS, Karp DR, Mehta JJ. American College of Rheumatology Guidance for the Management of Children with Pediatric Rheumatic Disease During the COVID-19 Pandemic: Version 1. Arthritis Rheumatol. 2020 Jul 23:10.1002/art.41455. doi: 10.1002/art.41455. Epub ahead of print. PMID: 32705780; PMCID: PMC7404941.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler