Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Çin'in Wuhan kentindeki ilk salgından bu yana, koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) hızla dünya çapında bir salgına dönüşmüş ve ciddi akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS – CoV-2) enfeksiyonunun neden olduğu COVID-19 milyonlarca yaşamı etkileyerek dünya çapında artan sayıda ölüme katkıda bulunmuştur. Pandemi, hem romatoloji sağlayıcıları hem de hastalar için önemli bir zorluk teşkil etmektedir çünkü ciddi enfeksiyon, birçok romatizmal hastalıkta iyi bilinen bir morbidite ve mortalite nedeni olmaktadır. Bu nedenle bilim insanları, COVID-19 riski ve önlenmesinin yanı sıra romatizmal hastalık tedavilerinin uygulanmasını çevreleyen güvenlikle ilgili önemli soruların ele alınmasına acil bir ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. Amerikan Romatoloji Koleji (ACR), 26 Mart 2020'de ACR liderliği tarafından pandemi sırasında yetişkin hastalarda romatizmal hastalıkların yönetimi ile ilgili romatoloji sağlayıcılarına hızlı bir şekilde rehberlik sağlamak için görevlendirilen COVID-19 Klinik Görev Gücü'nü toplamış ve bu çabadan elde edilen klinik kılavuzun, bireysel hastaların bakımına yardımcı olmayı amaçladıklarını, ancak klinik karar vermenin yerini almasını amaçlanmadığını bildirmişlerdir.

Araştırmacılar özellikle karmaşık rahatsızlıkları olan hastaların tedavi planlarında yapılan değişikliklerin hastalığa, hastaya, coğrafyaya ve zamana özgü olduğunu ve bu nedenle, ortak bir karar verme sürecinin parçası olarak kişiselleştirilmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır. COVID-19'un önlenmesi ve yönetiminde romatoloji tedavilerinin kullanımına ve enfeksiyonun ilişkili enflamatuar sekellerine büyük önem verilmiş olsa da, yapılan bu çalışmada sağlanan kılavuz romatizmal hastalığın yönetimi ile sınırlı olmakla birlikte COVID-19 veya komplikasyonlarının yönetimine değinmemektedir. Ayrıca araştırmacılar, buradaki kılavuzun, kanıtların hızla geliştiğini kabul eden ve ACR, bu tür kanıtlar elde edildikçe bu kılavuzun güncellenmesi ihtiyacını öngören canlı bir belge olarak sunulduğunu bildirmişlerdir.

Romatizmal Hastalıkların Bilinen SARS CoV-2 Maruziyet Yönetimi

Yapılan çalışmada Kuzey Amerika'dan 10 romatolog ve 4 bulaşıcı hastalık uzmanından oluşan bir görev gücü toplanmış ve klinik sorular bir araya getirilerek bir kanıt raporu hızla oluşturulup dağıtılmıştır. Araştırmacılar sorular ve taslak ifadelerin, değiştirilmiş bir Delphi süreci kullanılarak gözden geçirilip değerlendirildiğini belirtmişlerdir. Çalışmada ilk sorular, romatoloji hastaları tarafından ulusal Artrit Vakfı, CreakyJoints ve Küresel Sağlıklı Yaşam Vakfı tarafından barındırılan hastaya bakan web sitelerinde yayınlanan "Sıkça Sorulan Sorular ın gözden geçirilmesiyle bilgilendirilmiştir. Araştırmacılar soruların, risk değerlendirme ve önleme, maruz kalma riski olan hastalarda romatizmal hastalık tedavilerinin kullanımı, romatizmal hastalıkların bilinen SARS CoV-2 maruziyet yönetiminin hemen ardından romatizmal hastalık tedavisi bağlamında COVID-19 gibi birbiriyle örtüşen 4 alana ayrıldığını belirtmişlerdir. Bu çalışma, e-postayla eşzamansız anonim oylamayı ve tüm panelle web seminerlerini içermekte olup görev gücü üyeleri, 1-9 puanlık bir sayısal puanlama sistemi kullanarak taslak beyanlarla anlaşma üzerine oy kullanmış ve oyların dağılımına göre fikir birliğinin düşük, orta veya yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmada onay için, orta veya yüksek seviyelerde fikir birliği ile önceden tanımlanmış anlaşma seviyelerin (sırasıyla anlaşma, belirsizlik veya anlaşmazlık olarak tanımlanan medyan değerleri 7-9, 4-6 ve 1-3) karşılamak için medyan oylar gerekmekte olup görev gücü bugüne kadar 80 rehber beyanını 36 orta ve 44 yüksek fikir birliği ile onaylamışlardır. Bunlar birleştirilerek 27 nihai kılavuz beyanı elde edilmiş olup bu kılavuz ifadeler, mevcut pandemi sırasında optimum bakımı teşvik etmek için verilmiştir. Bununla birlikte araştırmacılar, mevcut kanıtların düşük seviyesi ve hızla gelişen literatür göz önüne alındığında, bu kılavuzun canlı bir belge olarak sunulduğunu ve gelecekteki güncellemelerin beklenmekte olduğunu belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Mikuls TR, Johnson SR, Fraenkel L, Arasaratnam RJ, Baden LR, Bermas BL, Chatham W, Cohen S, Costenbader K, Gravallese EM, Kalil AC, Weinblatt ME, Winthrop K, Mudano AS, Turner A, Saag KG. American College of Rheumatology Guidance for the Management of Rheumatic Disease in Adult Patients During the COVID-19 Pandemic: Version 2. Arthritis Rheumatol. 2020 Jul 30. doi: 10.1002/art.41437. Epub ahead of print. PMID: 32734689.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler